Examen 2017

10 april belangrijke datum voor mavo 4
 
Op 10 april moeten alle cijfers/resultaten binnen zijn!
Dit betekent alle toetsen moeten ingehaald zijn, alle werkstukken en verslagen ingeleverd, alle LO-lessen ingehaald enz.
 
Zonder tijdige afronding van het PTA in mavo 4 kan er niet worden deelgenomen aan het Centraal Examen in mei.
 
**********************************************
In het meest ingrijpende noodscenario kunnen één of meer centrale examens worden uitgesteld en kan het eerste en tweede tijdvak zich uitstrekken tot het moment van de aanvang van de vroegste zomervakantie (aanvangsdatum 10 juli 2017, volgens de adviesdatum OCW). In dit verband is het niet verstandig vóór 10 juli 2017 een vakantie te plannen.

**********************************************
Sinds examenjaar 2014 is de website mijneindexamen.nl in de lucht. Deze site kan ook als mobiele webapp op je mobiel of je tablet geïnstalleerd worden.

De site biedt het examenrooster op maat met de daarbij te gebruiken hulpmiddelen en correctievoorschriften na afname van het centraal examen aan. Ook kun je er oefenexamens, de slaag-/zakregeling en algemene regels en tips vinden op deze site.
Mijneindexamen.nl vervangt de papieren examenkrant. Je ontvangt van school nog wel het eindexamenboekje, met daarin specifieke informatie over het afnamerooster centraal examen inclusief lokaalindeling, data boeken inleveren, diploma-uitreiking enzovoort.

mijneindexamen.nl

***********************************************
Inloggen met je DigiD om je diplomagegevens te bekijken.

De diplomahouder kan straks met zijn/haar DigiD inloggen en de eigen diplomagegevens bekijken. Ook is het mogelijk om gratis een uittreksel te downloaden. Dit is een beveiligd PDF-bestand, dat niet gewijzigd kan worden. Dit digitale uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van het diploma............

............DUO heeft de VO-scholen gevraagd om de geslaagde leerlingen te wijzen op de site: www.mijndiplomas.nl. Dit is de inlogpagina van het diplomaregister, waar ze een uittreksel van hun diplomagegevens kunnen downloaden. De scholen hebben hiervoor flyers gekregen én we sturen één dezer dagen ook leuke siliconen armbandjes, om uit te delen aan geslaagde examenkandidaten tijdens de diploma-uitreiking. Daar staat óók deze domeinnaam op.

************************************************