MAVO-XL

Flyer MAVO XL

*******************************************************
MAVO XL

Groot percentage leerlingen XL stroomt op naar Havo
Afgelopen jaar is opnieuw 20% van de leerlingen in klas 1 en klas 2 Mavo XL er in geslaagd om op te stromen naar de Havo. Onze leerlingen scoren op de Havo bovengemiddeld goed. Daarnaast zijn wederom leerlingen intern doorgestroomd van Mavo regulier naar Mavo XL. Een prachtig resultaat.
 
Portfolio
Afgelopen schooljaar is in Mavo 1 XL een start gemaakt met het aanleggen van een portfolio. Het maakt leerlingen bewust van hun eigen leerproces en ze ontdekken hun sterke en zwakke punten. Omdat leerlingen een actieve inbreng hebben bij het samenstellen van het portfolio, gaat de eigen motivatie een grote rol spelen. Dit past heel goed in een ontwikkeling die is ingezet naar het bieden van meer maatwerk in ons onderwijs. Komend schooljaar moet deze ontwikkeling verder uitgerold worden waarbij er inbreng verwacht wordt van een groot aantal vakken.

Inzicht en Inzet
In klas 1 en klas 2 XL geven de docenten een beoordeling per vak voor het verdiepingsgedeelte. Het gaat hierbij om een oordeel op twee gebieden, nl. inzicht en inzet. Deze beoordeling kan een rol spelen bij het besluit om wel of niet de overstap naar Havo te gaan maken. Deze toevoeging naast de cijferbeoordeling blijkt heel waardevol bij beslismomenten en het geeft leerlingen gedurende het schooljaar inzicht in hoe ze ervoor staan en wat ze kunnen verbeteren.

XL uur
In het extra XL uur in klas 1 en 2 XL wordt verdiepingsstof aangeboden voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. Daarnaast blijven alle vakken verdiepingsstof aanbieden in de reguliere lessen. Dit is mogelijk omdat de leerlingen in XL klassen sneller door de lesstof gaan.

Mavo XL in klas 3 en 4
Afgelopen schooljaar is er hard gewerkt aan een aanvullend verdiepingsprogramma voor de bovenbouw van de mavo. Wij willen onze leerlingen die niet in de onderbouw doorstromen naar de Havo ook in klas 3 en 4 uitdaging en verdieping blijven bieden om een stevige basis te creƫren voor een doorstroom naar Havo of MBO-4 na het eindexamen mavo.

Dit jaar hebben de kinderen die van klas 3 naar klas 4 XL gaan de gelegenheid gekregen om komend jaar examen te gaan doen in 7 vakken (!), in plaats van de reguliere 6 vakken in de Mavo. Van de 22 leerlingen in onze eerste examenlichting Mavo XL van volgend jaar, hebben maar liefst 20 leerlingen een 7e examenvak gekozen. Spannend. Maar we hebben veel vertrouwen in een mooi examenresultaat in klas 4.

Vragen?
Voor vragen over Mavo XL kunt u altijd terecht bij mevr. Veenstra, contactpersoon Mavo XL.
m.veenstra@csg-comenius.nl
 
**************************************************************
 
Leerlingen Mavo XL succesvol naar Havo
Afgelopen jaar hebben maar liefst 14 leerlingen de overstap gemaakt vanuit de Mavo XL onderbouw naar Havo. Onze XL leerlingen scoren op de Havo bovengemiddeld goed. Hessel, Sami, Pepijn, Lisanne, Julia, Nynke, Iris, Wilke, Anniek, Akshay, Max, Lara, Tara en Lize Janna, wij wensen jullie veel succes op de Havo!
Tevens zijn aan het einde van afgelopen schooljaar een flink aantal leerlingen vanuit de Mavo regulier onderbouw doorgestroomd in de XL klassen. Een mooie prestatie.
Klas 3 XL
Dit schooljaar is alweer het derde jaar dat de Mavo locatie Esdoorn de excellentiestroom Mavo XL aanbiedt. Voor het eerst is er nu dus een derde klas Mavo XL. Het spreekt vanzelf dat ook in deze klas waar mogelijk XL verdiepingsstof wordt aangeboden. Het eindexamen, en dus een mogelijke overstap naar Havo of MBO niveau 4 daarna, komt immers steeds dichterbij. 
Inzicht en Inzet
In klas 1 en klas 2 XL staat vanaf dit schooljaar in Magister een beoordeling per vak voor het verdiepingsgedeelte. Het gaat hierbij om een oordeel op twee gebieden, nl. inzicht en inzet. Deze beoordeling kan een rol spelen bij het besluit om wel of niet de overstap naar Havo te gaan maken. 
XL uur
In het extra XL uur in klas 1 en 2 XL wordt met ingang van dit schooljaar verdiepingsstof stof aangeboden voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde. Daarnaast blijven alle vakken verdiepingsstof aanbieden in de reguliere lessen. Dit kan omdat de XL klassen sneller door de lesstof heen zullen gaan.
Portfolio
Nieuw dit schooljaar in klas 1 XL is dat leerlingen onder begeleiding van hun mentor gaan werken met het inrichten en bijhouden van een eigen portfolio. De leerlingen zijn volledig eigen baas over dit portfolio. Het portfolio is een onderdeel van het aanbieden van 'onderwijs op maat'. Het maakt leerlingen bewust van hun eigen leerproces en ze ontdekken hun sterke en zwakke punten. Omdat leerlingen een actieve rol hebben bij het samenstellen van het portfolio, gaat de eigen motivatie een grote rol spelen. Je krijgt meer zicht op wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Het is bij uitstek een middel om verantwoordelijkheid van het eigen leren te vergroten. Wij zijn heel benieuwd naar de ervaringen van de leerlingen met dit portfolio. 
 Ieder schooljaar staan ouders en kinderen uit groep 8 voor de lastige keuze van een nieuwe school in het voorgezet onderwijs. Comenius wijkt af van de standaard keuzemogelijkheden. Naast de reguliere opleidingsmogelijkheden biedt Comenius ook mavo XL aan, een veilige weg naar de havo.
Comenius heeft sinds het cursusjaar 2013-2014 een leerstroom Mavo XL voor leerlingen die na de Mavo naar de Havo willen of besluiten om een pittige MBO niveau 4 opleiding te gaan volgen. Het uitgangspunt daarbij is dat een leerling via Mavo XL met succes de Havo kan afronden in zes jaar tijd en als de overstap al in de onderbouw gemaakt kan worden, in de normale vijf jaar tijd.


Bij alle vakken wordt de lat hoger gelegd om te ontdekken of een vervolg op Havo mogelijk is. Uw zoon of dochter krijgt in Mavo XL klas extra bagage mee doordat wij helpen leervaardigheden verder te ontwikkelen die in de Havo van pas kunnen komen. Daarnaast bieden wij vakinhoudelijke verrijking aan om aan te sluiten bij het Havo niveau, zowel in de reguliere lessen als in een extra XL uur op het rooster.


Mavo XL staat voor een prettige en uitdagende leeromgeving. Leerlingen in Mavo XL krijgen een solide basis voor een succesvol vervolg op de Havo. Ons doel is dus niet om leerlingen zo snel mogelijk op de Havo te krijgen, maar wel zo succesvol mogelijk. De Mavo XL van Comenius is een uniek concept in Leeuwarden.


Meer weten over de MAVO-XL? Bekijk de folder:
Folder MAVO-XL 2016-2017

of

Lees MAVO-XL FAQ
klik hier

Klas MAVO-XL tijdens de wiskunde les ( 2013-2014 )

Maandag 29 september waren de twee XL-klassen op excursie in Enkhuizen.

Van de excursie is inmiddels een leuk filmpje gemaakt. Klik op de link om het filmpje te zien:
https://www.youtube.com/watch?v=KFI4N0F0kNU