woensdag 31 mei 2017

Inhaaltoetsen klas 2

Volgende week is niet alleen klas 4 weg, maar ook klas 3. Er vallen dus heel veel lessen uit, ook voor vakken in het 2e leerjaar. Leerlingen uit leerjaar 2 die nog toetsen moeten inhalen, kunnen dit volgende week doen op woensdag 7 juni, donderdag 8 juni en vrijdag 9 juni het eerste lesuur. De vakdocent maakt een afspraak met de desbetreffende leerlingen en zet de inhaaltoetsen in Magister.
Indien een leerling al toetsen heeft staan, dan geldt de volgende regel: maximaal 1 inhaaltoets naast 2 reeds geplande toetsen.
 
-     
   
 

maandag 29 mei 2017

Technologie klas 1D

Vrijdagmiddag 1 juni start het project "Technologie" in klas EM1D.

Tijdens drie blokuren maken de leerlingen kennis met diverse aspecten van technologische toepassingen in het dagelijkse leven. Programmeren en ICT zullen een belangrijke rol gaan innemen. Er zijn acht onderwerpen beschikbaar waarvan er ongeveer drie a vier gekozen en uitgevoerd kunnen worden. De uitvoering van de onderwerpen is deels theoretisch, maar grotendeels praktisch. De kinderen houden een portfolio bij, niet op papier, maar op hun eigen website. We beginnen dus ook met het maken van een "eigen" website, die ook echt op het web staat, en dus voor iedereen toegankelijk is. Het is niet mogelijk een complete website te bouwen in slechts 3 blokuren, dus er is ook huiswerk. Het maken van een website komt ook weer terug in de talentstroom Experience. De eindbeoordeling is een presentatie van een website, met minstens drie pagina's, 1 link, foto's, 1 respons formulier, etc.. Makkelijk voor mij, want ik kan, waar ook ter wereld, vinger aan de pols houden.
Elk onderwerp is in 1 a 2 lesuren uit te voeren. Soms moeten leerlingen in de school metingen uitvoeren.

De onderwerpen zijn:

Website bouwen
Woning isolatie
Lichtplan school
Geluidsmetingen rondom school
Parkeersensoren, wat kun je er nog meer mee?
Green screen
Medische meet  technieken (bloeddruk, O2, Hartslag, temp) (mini bodyscan)
Lego Mindstorms (gaat misschien niet lukken in de korte tijd)

 

donderdag 18 mei 2017

Hoofdluis

Geachte ouders/verzorgers,
 
Eén van de ouders van de leerlingen van onze school is zo attent geweest de school direct te informeren, nadat in het gezin hoofdluis is geconstateerd. Wij vinden het van belang u hiervan op de hoogte te stellen.
Om uitbreiding van hoofdluis te voorkomen, raden wij u aan om bij uw kinderen en bij uzelf de haren te (laten) controleren en bij aanwezigheid van luizen en/of neten (eitjes) dit zo spoedig mogelijk te melden aan de school.
 
•       Wanneer in uw gezin hoofdluis voorkomt, moet u iedereen die hoofdluis heeft tegelijkertijd behandelen. Laat er dus geen tijd tussen zitten.
•       Dagelijks met een speciale netenkam (de Nisska-kam of Nitcomb M2) het natte haar (met gewone crèmespoeling erin) intensief kammen gedurende twee weken, is waarschijnlijk even effectief als behandeling met een hoofdluismiddel. Of u kunt middelen met malathion (zoals Prioderm en Noury lotion) gebruiken die verkrijgbaar zijn bij de drogist of apotheek.
•       Het is onnodig en onverstandig om het haar met een bestrijdingsmiddel te behandelen als u geen hoofdluizen of verse neten heeft gevonden.
•       Blijf regelmatig controleren op hoofdluis.
 
Voor praktische aanwijzingen van de schoolarts, die in hardnekkige gevallen eventueel persoonlijk advies kan geven, kunt u bellen met: tel.nr. 088 22 99 444 (GGD Friesland) of terecht bij:  http://www.ggdfryslan.nl/  (hoofdluis)

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

CSG-Comenius
Locatie Esdoorn

woensdag 17 mei 2017

Sponsorloop

Donderdag 18 mei organiseert de school voor de leerlingen van jaar 1 en 2 een sponsorloop t.b.v. de stichting MS. Het programma ziet er als volgt uit:
- 11.40 uur eindigt de les voor de leerlingen. Omkleden in de kleedkamers en naar de wielerbaan.
- 11.55 uur zijn de leerlingen op de wielerbaan en krijgen ze de instructie.
- 12.00 uur start sponsorloop.
- 13.00 uur einde sponsorloop en afsluiting. De leerlingen gaan naar huis.

We hopen een heel groot bedrag bijeen te lopen. Iedereen alvast heel veel succes toegewenst en... veel plezier!

Diplomaregister

Op naar een diploma; het diplomaregister!
Het diplomaregister is een beveiligde online applicatie met gegevens van diploma’s, certificaten en getuigschriften. Ook staan de vakken en cijfers van diploma’s en certificaten in het vo in het register. Een leerling kan een uittreksel van deze gegevens downloaden. Dit pdf-document heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie. Dit kan handig zijn als iemand het diploma kwijt is. Of als hij/zij (digitaal) moet bewijzen dat hij/zij een diploma heeft gehaald, bijvoorbeeld voor een vervolgopleiding. Meer informatie? https://www.duo.nl/zakelijk/diploma/diplomaregister-instellingen.jsp