zondag 19 maart 2017

Donderdag 30 maart geen lessen

Een aantal keren per jaar heeft een school de mogelijkheid om als docententeam eens met andere zaken bezig te zijn als lesgeven. Op dit soort momenten kan het gaan over organisatorische zaken waar normaal gesproken geen tijd voor is.
Alle leerlingen van onze locatie Esdoorn hebben donderdag 30 maart 2017 de gehele dag vrij.
Vrijdag 31 maart is er weer les volgens rooster.

We hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld.

dinsdag 14 maart 2017

Uitkomst tevredenheidsonderzoek Esdoorn

Uitkomsten tevredenheidsonderzoeken

Afgelopen maanden zijn zowel onder ouders als leerlingen zogenaamde tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.  Zowel door ouders als leerlingen is ruimschoots gelegenheid gemaakt van de geboden gelegenheid om ‘hun zegje  te doen’.
En het stemt óns tot tevredenheid dat de uitkomst door de bank genomen erg positief is.
In onderstaande tabel is de totaal uitkomst voor zowel leerlingen als ouders weergegeven  voor dit jaar ( 2016/2017) , en ook voor 2014/2015.  Voor de leerlingen is daarbij afzonderlijk nog aangegeven de mate waarin zij zich veilig voelen op school ( agressie, geweld, discriminatie, pesten ).     

 
tevredenheid
leerlingen
tevredenheid
ouders
2014/2015
7,4
7,2
             veiligheid
             7,8
 
2016/2017
7,9
8,1
veiligheid
            8,8
 

Geconstateerd mag worden dat het gros van de leerlingen en ouders  in 2014/2015 al positief was over de Esdoorn, en dat dit nu nog verder is toegenomen.Betekenen deze uitkomsten nu dat we op onze lauweren  kunnen gaan rusten? Zeker niet!   Veel ouders hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om tips te geven hoe we het nóg beter kunnen doen. Waar ouders met name aandacht voor vragen is uitgebreide informatieverstrekking over de sector- ( binnen de Mavo ) en profielkeuze ( richting Havo )  en ook over de mogelijkheden richting  ROC’’s.    Dit geheel is samen te vatten als LOB  ( loopbaanorïentatie en  –begeleiding ).    Binnen de Esdoorn krijgt dit punt nadrukkelijk de aandacht de komende jaren.  Het huidige decanaat wordt omgevormd tot  een ‘decanaat nieuwe stijl’,   waarbij leerlingen gedurende hun hele schoolloopbaan steeds meer in kaart brengen wat hun sterke  en zwakke kanten zijn en waar hun interesses liggen.  Dit gaat vorm krijgen door samen met een loopbaancoach na te denken over wie je bent en wat je kunt en wilt, en dit in de praktijk confronteren met  vervolgopleidingen en beroepspraktijken.    Een ander punt waar ouders de vinger bij leggen is de wijze waarop roosterwijzigingen worden doorgegeven. Het gebruik van de blogspot kan wat dit betreft beter.  Daarnaast wordt Magister als een uitstekend middel gezien  om optimaal geïnformeerd te zijn, maar dan dient het ook doeltreffend, dat wil zeggen volledig en op tijd, te worden ingezet.     
Bij de leerlingen concentreren de minder positieve antwoorden zich voornamelijk in enkele klassen. Afgesproken wordt dat er met deze klassen een gesprek zal plaatsvinden om te bezien op welke manier er verbeteringen kunnen worden aangebracht.

 

 

      

 

donderdag 9 maart 2017

Klassenfeest klas 3 en 4

Vooraankondiging en start voorverkoop kaartjes

Informatie Klassenfeest klas 3 en 4

woensdag 8 maart 2017

Wat leuk! Een boek!


Vandaag ontvingen de leerlingen uit jaar 1 zomaar een cadeau van school. Ze kregen het boek Achtstegroepers huilen niet van Jacques Vriens. Veel leesplezier!
dinsdag 7 maart 2017

Bezoek Tweede Kamer klas 4

Bezoek Tweede Kamer Den Haag met klas 4.

Dinsdag 2 maart ging de leerlingen uit Mavo 4 met geschiedenis en maatschappijleer in hun examenpakket op excursie naar de Tweede Kamer in Den Haag. Het was vroeg vertrekken om 6.30 maar iedereen was goedgeluimd ondanks de stromende regen en het vroege uur. Bij aankomst in Den Haag was het droog. Mooi op tijd kwamen we aan bij het gebouw van Prodemos voor een uitgebreid onderwijsprogramma. We werden ’s morgens vroeg hartelijk ontvangen door de educatief medewerkers. Het is telkens weer een verrassing welke werkvormen worden geïntroduceerd. De Prodemos organisatie is goed gefaciliteerd. Belangrijk om de burgers van Nederland goed te kunnen voorlichten over het belang van democratie en rechtstaat. De verschillende groepen waren al ingedeeld en gingen meteen van start met een leuke kennisquiz waarmee de leerlingen enthousiast werden gemaakt. Hier  konden de leerlingen hun beste beentje voorzetten en laten zien wat ze al aan kennis in huis hebben voor het komende eindexamen politiek en staatsinrichting. De leerlingen verdienen een compliment want ze lieten merken behoorlijk veel kennis in huis te hebben over dit onderwerp. Een groepje wist met de nodige bluf en overtuiging zo even 15 politieke partijen uit het hoofd te noemen. Ook liet men merken uitstekend op de hoogte te zijn van de werking van de Tweede Kamer. In het Democratielab konden de leerlingen zelf ontdekken wat voor hen belangrijke waarden en normen zijn. Een belangrijk onderdeel van het verkennen van burgerschap is natuurlijk bepalen wat je vindt, waar je staat en hoe jij zou handelen. De leerlingen waren vooraf goed gewezen op de beveiliging bij het Tweede kamer gebouw, maar gelukkig bleken de beveiligers ‘gewoon best aardig’ te zijn. Nu de Tweede kamer in reces was zo vlak voor de verkiezingen, bood dit de kans om een kijkje te nemen in ruimtes waar je normaal gesproken niet zo snel binnenkomt. Een bijzonder moment was ook het bezoekje aan de ridderzaal, waarbij de leerlingen werden bijgepraat met allerlei weetjes over de geschiedenis en functies van dit belangrijke gebouw in de Nederlandse politieke geschiedenis. Na het ochtendprogramma volgde een lunch en een moment om even te winkelen. Daarna stapten we met zijn allen weer in de bus richting Leeuwarden.
Kijk voor meer foto's op de facebookpagina van de Esdoorn.
 

woensdag 1 maart 2017

Uitnodiging Thema avond ouderraad

De ouderraad van de locatie Esdoorn nodigt u van harte uit om de thema avond op 7 maart a.s. bij te wonen. De avond is bedoeld voor de ouders van de leerlingen van klas 1 en 2. Het thema van de avond is: "De verleidingen van een puber".

Uitnodiging Thema avond 7 maart