dinsdag 28 februari 2017

Examen nieuws klas 4

10 april belangrijke datum voor mavo 4
 
Op 10 april moeten alle cijfers/resultaten binnen zijn!
Dit betekent alle toetsen moeten ingehaald zijn, alle werkstukken en verslagen ingeleverd, alle LO-lessen ingehaald enz.
 
Zonder tijdige afronding van het PTA in mavo 4 kan er niet worden deelgenomen aan het Centraal Examen in mei.
 

vrijdag 17 februari 2017

Esdoorn Got Talent 2017


Esdoorn Got Talent 2e editie

Vrijdagavond 3 maart is de tweede editie van “Esdoorn Got Talent” Er hebben zich 10  leerlingen en 4 medewerkers van de school opgegeven.  Leerlingen en docenten laten op deze bijzondere avond hun talenten zien aan het publiek. Er is een gevarieerd aanbod, er worden  instrumenten bespeeld, er is zang en dans, afgewisseld met komische acts van zowel leerlingen als docenten.  De jury gaat na de optredens in beraad en maakt aan het eind van de avond de winnaars bekend.

Deze avond duurt van 19:30 tot ongeveer 22:30 en is bij uitstek geschikt om op een andere en informele manier kennis te maken met onze school. Vanaf maandag 27 februari kunt u kaartjes kopen voor deze talentenshow. De kaartjes zijn verkrijgbaar bij Mevr. Palsma (administratie) en kosten 2,50  per stuk.

Wees er snel bij want vol = vol!!

woensdag 8 februari 2017

Valentijns Actie

Vanaf woensdag 8 t/m maandag 13 februari kun je weer een roos bestellen voor Valentijnsdag.
Wij bezorgen die roos dan op 14 februari bij jouw stille liefde! De kaartjes kun je kopen in de kantine in de grote pauze. Zet de naam van je liefje, held, lievelingsdocent,... op het kaartje en lever hem weer in.
De kaartjes kosten 1,50 per stuk, de opbrengst gaat naar de actie Mont Ventoux. Doen!vrijdag 3 februari 2017

Talentstromen klas 1

Maandag 6 februari a.s. starten voor klas 1 de Talentstromen. De lessen worden gegeven op het 7e en 8e lesuur ( van 13.45-15.25 uur ).

donderdag 2 februari 2017

School als Vindplaats

De School als Vindplaats                    

Op de locatie Esdoornstraat wordt binnen de ondersteuningsstructuur al jaren nauw samen gewerkt met de GGD (Jeugdgezondheidszorg) en Wellzo (Jongerenwerk) om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden.  Vanaf 1 februari gaan we deze samenwerking nog sterker maken doordat Esther Schirm (GGD) en Sander van Stralen (Wellzo) meer uren per week aanwezig zullen zijn op de locatie.

Leerlingen kunnen zelf contact met hen zoeken, maar ook kan de school hen vragen om een leerling op te zoeken. Vaak zal de begeleiding zich richten op problemen die de leerling persoonlijk ervaart (gezondheid, leefstijl, welbevinden) of in de omgang met anderen, op school, thuis en in de vrijetijdsbesteding.

Deze werkwijze wordt al een aantal jaren succesvol uitgevoerd op CSG Comenius locatie Zamenhof, Piter Jelles Ynsicht en het Nordwin College. Met ingang van 2017 worden hier aan toegevoegd:
CSG Comenius Esdoornstraat en Piter Jelles De Dyk. De gemeente Leeuwarden financiert deze aanpak.
CSG Comenius is blij met deze aanvulling op haar ondersteuningsstructuur en ziet het als een mogelijkheid om de leerlingen nog beter te kunnen ondersteunen.

Namens CSG Comenius,

M. Giesing,

Coördinator leerlingenzorg.

Oudertevredenheidsonderzoek

Geachte ouder/verzorger,

U heeft uw kind toevertrouwd aan de zorgen van CSG Comenius. We proberen elke dag zo goed mogelijk onderwijs te verzorgen en hopen daarmee kwaliteit te bieden. Aangezien we graag willen weten wat er goed gaat en wat nog beter kan, houden we stelselmatig de resultaten van onze school in de gaten. Daarnaast doen we geregeld een onderzoek naar de tevredenheid van de leerlingen. Ook hebben we belangstelling voor het oordeel van ouders/verzorgers, want u ervaart de school vanuit een eigen invalshoek.
Om deze reden organiseren we in de loop van de maand februari 2017 een oudertevredenheidsonderzoek. We vormen hierbij een onderdeel van een landelijk onderzoek naar oudertevredenheid. De overheid wil bevorderen dat scholen openheid over hun kwaliteit geven. Daarom worden de uitkomsten van ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoeken omgerekend naar rapportcijfers en gepubliceerd, en wel op www.scholenopdekaart.nl Als u de naam van de school invoert, zijn onder waardering deze rapportcijfers af te lezen. Overigens is op de genoemde site nog veel aanvullende informatie te vinden over de locaties van CSG Comenius.  

U zult binnenkort een Email ontvangen waarin u wordt uitgenodigd deel te nemen aan het tevredenheidsonderzoek. Deelname is overigens anoniem. We stellen het uiteraard erg op prijs als u hieraan meedoet.  Want hoe groter de deelname, des te representatiever zijn de uitkomsten!

Meine Luimstra
Stafmedewerker onderwijs en kwaliteitszorg CSG Comenius
m.luimstra@csg-comenius.nl