maandag 30 januari 2017

Doe Dag groep 8

Dinsdag 31 januari is de doedag voor de leerlingen van groep 8. Alle lessen komen na het 4e lesuur te vervallen.

donderdag 26 januari 2017

Organisatiedag vrijdag 3 februari

Geachte ouders / verzorgers,
 
Een aantal keren per jaar heeft een school de mogelijkheid om als docententeam eens met andere zaken bezig te zijn als lesgeven.
Op dit soort momenten kan het gaan over organisatorische zaken waar normaal gesproken geen tijd voor is.
Een dergelijke zogenaamde “Organisatiedag” hebben we bijvoorbeeld maandag 9 januari gehad.
Vrijdag 3 februari as. combineren wij onze jaarlijkse Open Dag weer met een “Organisatiedag”.
Dat betekent dat alle leerlingen van onze locatie vrijdag 3 februari as. de gehele dag vrij hebben.
We hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld.
 
 Met vriendelijke groet,
 
A.F. van der Ploeg
Teamleider

maandag 16 januari 2017

Ouderraad locatie Esdoorn

Sinds 2010 heeft de locatie Esdoorn binnen het Comenius een eigen ouderraad. Wij streven naar een bezetting van 8 ouders. Van ieder leerjaar twee ouders. Zo proberen wij ook een goede balans te hebben in Mavo en Mavo XL ouders van leerlingen. Omdat hier weer andere vragen uit voort kunnen komen.

Uiteraard proberen wij met elkaar voor onze kinderen de middelbare school periode zo optimaal mogelijk te maken.  Via de directeur, als intermediair, van de school worden wij geïnformeerd over zaken die (gaan) spelen. Andersom brengen wij punten in die ons en onze kinderen aan gaan. Wij proberen hierbij het algemeen belang van de leerlingen te behartigen.
Mochten er nu ouders zijn die vragen hebben, die een grote groep van de school aangaan, dan willen wij dit als ouderraad graag naar voren brengen richting de school. U kunt ons bereiken via de mail: ouderraad-esdoorn@gmail.com

We vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. Agenda punten uit het verleden zijn invoering van magister, nieuwbouw/verbouw school, gezonde voeding, rookbeleid. Daarnaast organiseren wij thema avonden voor de ouders. De onderwerpen kunnen van diverse aard zijn. Zoals, Loverboys, huiswerkbegeleiding, internet.
Wij zien uit naar jullie input.

Met vriendelijke groet,

Ouderraad Comenius Esdoorn.

Contactformulier Ouderraad 

woensdag 11 januari 2017

Sportdag klas 4

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen uit de vierde klas,

Zoals ieder jaar organiseert de vaksectie Lichamelijke Opvoeding Sport Oriëntatie en Keuze dag (afgekort SOK) voor alle vierde jaars leerlingen. Deze dag is een wettelijk verplicht onderdeel in het programma van het vak lichamelijke opvoeding.

Dit schooljaar valt deze dag op dinsdag 17 januari 2017.

Deze dag houdt in dat uw zoon/dochter een keuze maakt uit verschillende sporten, waarvan zij er twee deze dag gaan beoefenen. Aan elke sport die uw zoon/dochter kiest wordt minimaal een uur instructie besteed.
De leerlingen zullen zich, met hun eigen inlog gegevens, moeten inschrijven via magister ELO-INSCHRIJVEN-SOK2017. Bij alle sporten is een maximum aan deelnemers gesteld. Het kan dus zijn dat de eerste keus vol zit en er een 2e keus gemaakt dient te worden.

Deze dag is een verplichte sportdag voor uw zoon/dochter en moet daarom ook met minimaal een voldoende worden afgerond.

De leerlingen hebben die dag de eerste 2 uren gewoon les volgens rooster. Daarna begint voor hen de sportdag!

 

Lente- en Zomerschool 2017

Lente- en Zomerscholen aan CSG Comenius 2017
 
Evenals het vorige schooljaar, is CSG Comenius voornemens een Lente- en Zomerschool te organiseren voor leerlingen in mavo, havo en atheneum die net tekort komen om te worden bevorderd naar het volgende leerjaar. Voorwaarde hierbij is financiering door de rijksoverheid van Lente- en Zomerschool. 
De Lenteschool zal in dat geval plaatsvinden tussen 24 april en 4 mei 2017; de Zomerschool tussen 24 juli en 4 augustus 2017. De Lenteschool zal tot doel hebben extra ondersteuning te geven. De Zomerschool zal worden afgesloten met een eindtoets die het bestaande cijfer vervangt. Een leerling kan alleen aan de Lente- óf aan de Zomerschool deelnemen, dus niet aan beide.
 
Nadere informatie over Lente- en Zomerschool volgt in het voorjaar van 2017. Maar in verband met mogelijke vakantieplanning lijkt het ons zinvol u in dit stadium alvast te informeren.
 
De schoolleiding van CSG Comenius

dinsdag 10 januari 2017

Lessen donderdag 12 januari

Donderdag 12 januari a.s. geldt i.v.m. de rekentoets klas 4 een aangepast rooster. Alle lessen vervallen na 12.35 uur ( 5 aaneengesloten lesuren zonder grote pauze ). De Talentstromen Business Class en Travel Academy komen te vervallen. De lessen van Art Factory en Sports gaan wel door!