woensdag 28 september 2016

Storing voorbij

De storing van Magister 6 is voorbij. Als het goed kan een ieder weer toegang krijgen tot Magister.

dinsdag 27 september 2016

Storing Magister 6

Helaas ondervinden ouders en leerlingen sinds enkele dagen zware Magister 6 storingen. We zijn ons ten volle bewust van de impact van deze storing voor uw school. Er wordt door onze technische afdeling met man en macht gewerkt aan een oplossing.
 
Docenten kunnen uitwijken naar Magister 5, maar voor ouders en leerlingen is er geen alternatief. We vragen u daarom om de leerlingen van uw school en hun ouders te informeren over deze storing. U kunt daarvoor uiteraard de informatie uit deze mail gebruiken.
 
Via de storingspagina op onze website houden we u op de hoogte. Ontwikkelingen in de voortgang zullen we hier vermelden. Uiteraard staat het u vrij de link naar de storingspagina te delen met uw leerlingen en hun ouders.
 
Wij bieden onze welgemeende excuses aan voor deze situatie. Zodra de storing is opgelost, zullen we u hierover via e-mail informeren.
 
Met vriendelijke groet,
 
Schoolmaster BV.

Nieuws Maatschappelijke Stage

Nieuws over de Maatschappelijk Stage. Wilt u meer lezen ? klik hier

maandag 26 september 2016

Identiteitsdag

Vanwege de Identiteitsdag vervallen maandag 3 oktober a.s. alle lessen op de locatie.

vrijdag 16 september 2016

De week tegen het pesten

Geachte ouders/verzorgers.

In de komende week, 19-23 september, wordt de landelijke Week tegen pesten gehouden. Op heel veel scholen in Nederland wordt tijdens deze week aandacht besteed aan dit onderwerp. Dit geldt ook voor CSG Comenius, waar het onderwerp, vaak tijdens de mentor- of coachles, aan de orde wordt gesteld,. Meer informatie over deze week, die het thema ‘#Jedoetertoe’ heeft, kunt u vinden op www.weektegenpesten.com.

CSG Comenius is een veilige school. Wij willen ons maximaal inspannen om dat ook zo te houden. Naar onze overtuiging is veiligheid een basisvoorwaarde voor leerlingen om zich te kunnen ontwikkelen. Het is duidelijk, dat pesten de veiligheid van leerlingen juist bedreigt. Pesten hoort dan ook niet thuis op onze school.

Helaas is uit vele onderzoeken bekend, dat pesten op allerlei plekken in de maatschappij voorkomt:  op scholen, bij verenigingen, in bedrijven en zelfs in bejaardentehuizen. Het is duidelijk, dat het om een ernstig en hardnekkig probleem gaat.

Omdat wij van mening zijn, dat pesten niet thuis hoort op onze school, willen wij er alles aan doen om dit nare verschijnsel te voorkomen. Mocht er toch sprake zijn van pestgedrag, dan is het contact met u, als ouders/verzorgers, natuurlijk erg belangrijk. Mocht u thuis signalen krijgen van uw dochter/zoon over pestgedrag op school, dan hopen we, dat u daarover contact opneemt met de coördinator van uw dochter/zoon, zodat er samen met u en uw kind gekeken kan worden wat er speelt en wat er aan gedaan kan worden.

Voor leerlingen is het vaak lastig om hun houding te bepalen als ze zien of weten dat een andere leerling wordt gepest. Aan de ene kant willen ze er wel stelling tegen nemen of het melden, maar aan de andere kant zijn ze ook bang voor de mogelijke gevolgen: misschien zijn zij dan immers het volgende slachtoffer van de pester?

Om leerlingen te helpen om pestgedrag op een voor hen veilige manier te melden, introduceert Comenius voor haar leerlingen de meldbutton tegen pesten. Op de website van CSG Comenius, achter de inlog van de leerlingen, wordt een button geplaatst. Als hierop wordt geklikt, opent zich een formulier waarmee de leerling gesignaleerd pestgedrag binnen de school kan melden. Er wordt met deze melding zeer zorgvuldig omgegaan. Alléén de coördinator leerlingenzorg van CSG Comenius en de coördinator van de leerling, krijgen de melding onder ogen. De naam van de melder wordt nooit bekend bij de dader(s) van het gemelde pestgedrag!

Vervolgens kan bekeken worden wat er precies speelt en hoe er zo snel mogelijk een eind gemaakt kan worden aan het pesten. Nogmaals, pesten hoort niet thuis in onze veilige school! Tijdens de week tegen het pesten wordt de meldbutton bij de leerlingen (opnieuw) onder de aandacht gebracht. Mocht een en ander nog vragen bij u oproepen, neemt u dan gerust contact met mij op.

Namens CSG Comenius,
M. Giesing, Coördinator leerlingenzorg


donderdag 15 september 2016

Schrijven met jongeren

Schrijven met jongeren (12-16 jaar)
Ben jij tussen 12 en 16 jaar en schrijf jij graag verhalen? Misschien loop je vast omdat je niet meer weet hoe je verder moet, wil je beter leren schrijven, of droom je er van om later schrijver te worden? In deze cursus ontdek je wat er zoal nodig is voor het schrijven van een (goed) verhaal. Hoe begin je? En waar moet je op letten bij het schrijven? Deze cursus leert je de tools van een schrijver en daagt je uit om je fantasie te gebruiken. Je gaat zelf aan de slag met de tips van jeugdboekenschrijfster Caja Cazemier. Leerlingen van Comenius die een bibliotheekpas hebben ontvangen 10% korting op het cursusgeld. 
di 1-11 t/m 29-11 (5x), 19.15-20.45 uur, Bibliotheek Leeuwarden Centrum, Wirdumerdijk 34, € 65,00

dinsdag 13 september 2016

Cito 0-toets

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
 
In week 39 (van 26-09 t/m 30-09) wordt een Cito-toets afgenomen in klas 1.  De toets wordt gemaakt om docenten inzicht te geven in de sterke en minder sterke punten van leerlingen bij de vakken Nederlands, Engels en rekenvaardigheid. De leerlingen van klas M1A en M1B werken deze week het 1e en 2e lesuur in het computerlokaal aan de toets. De leerlingen van M1C en M1D zijn deze week het 3e en 4e lesuur aan de beurt.
 
Door deze toets krijgen wij als school de kans de leerlingen in het eerste en tweede leerjaar te volgen. Ook geeft het gebruik van deze toets ons als school de kans om, waar nodig, bij te sturen zodat de leerlingen het niveau  halen wat past bij de mavo.
 
Uw zoon of dochter hoeft niet zenuwachtig te zijn! Zoals gezegd, de toets is vooral bedoeld om de voortgang vast te leggen. De scores worden in principe niet aan u of uw zoon/dochter bekend gemaakt.
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met dhr. S. Oosterop via s.oosterop@csg-comenius.nl.

Tropenrooster

Woensdag 14 september is het Tropenrooster van kracht. Onder de tab "Roosterwijzigingen" kunt u zien welke tijden worden gehanteerd tijdens dit rooster.

maandag 12 september 2016

Extreme warmte

Vanwege de warmte van vandaag en de verwachte warmte voor morgen, vervallen dinsdag 13 september alle lessen na het vijfde lesuur ( 13.00 uur ).

Namens de Centrale Directie

donderdag 8 september 2016

Lego League

De leerlingen van het vak Experience doen ook dit jaar weer mee aan de internationale wedstrijd van de First Lego League (FLL). De FLL is een wedstrijd die jongeren tussen de 9 en 15 jaar uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken aan de hand van verschillende opdrachten zoals het bouwen en programmeren van een eigen robot en het doen van een onderzoek.
Bij deze wedstrijd horen een aantal data waarvoor u van harte uitgenodigd bent.

Schoolfinale tussen Comenius Esdoorn, @forum en Mariënburg
Maandag 14 nov. 19:00-21:00. Uitsluitend voor familie en vrienden. Deze schoolfinale vindt plaats op de locatie Mariënberg.

Regiofinale FLL Fryslân.
Zaterdag 26 nov. 10:00-14:30 (o.v.b.).  Hier zullen Friese teams, waaronder ook die van Comenius tegen elkaar strijden. Dit is een erg leuke dag met meerdere stands en activiteiten waarvoor iedereen uitgenodigd is. Meer details volgen t.z.t.