woensdag 23 maart 2016

Lenteschool

Een Lenteschool aan CSG Comenius
 
Enige tijd geleden is de belangstelling gepeild voor deelname aan een Lenteschool. We gaven aan te overwegen tijdens de meivakantie zo’n Lenteschool te organiseren. Deze zou gericht zijn op de leerjaren 1 t/m de voorexamenklassen op de locaties Esdoorn en Marienburg. Een deelnemende leerling moet op dit moment net tekort komen om over te kunnen gaan, maar met extra ondersteuning kansrijk zijn om dat voor elkaar te krijgen.  
Uit de peiling bleek dat er voldoende belangstelling is om dit voornemen in de praktijk te willen brengen. Vandaar dat we hierbij aankondigen dat tussen 25 april en 6 mei a.s. inderdaad een Lenteschool wordt georganiseerd. U ontvangt in de loop van de dag een mail met nadere informatie hierover, plus een aanmeldingsformulier. Mocht de genoemde mail u onverhoopt niet bereiken, dan kunt u dit laten weten aan dhr. M. Luimstra, stafmedewerker onderwijs aan CSG Comenius: m.luimstra@csg-comenius.nl . U ontvangt de mail dan alsnog. Opgave is mogelijk t/m 31 maart a.s.