woensdag 30 september 2015

Hoofdluis

Geachte ouders/verzorgers 

Eén van de ouders van de kinderen van onze school is zo attent geweest de school direct te informeren, nadat in het gezin hoofdluis is geconstateerd. Wij vinden het van belang u hiervan op de hoogte te stellen.
Om uitbreiding van hoofdluis te voorkomen, raden wij u aan om bij uw kinderen en bij uzelf de haren te (laten) controleren en bij aanwezigheid van luizen en/of neten (eitjes) dit zo spoedig mogelijk te melden aan de school.
•       Wanneer in uw gezin hoofdluis voorkomt, moet u iedereen die hoofdluis heeft tegelijkertijd behandelen. Laat er dus geen tijd tussen zitten.
•       Dagelijks met een speciale netenkam (de Nisska-kam of Nitcomb M2) het natte haar (met gewone crèmespoeling erin) intensief kammen gedurende twee weken, is waarschijnlijk even effectief als behandeling met een hoofdluismiddel. Of u kunt middelen met malathion (zoals Prioderm en Noury lotion) gebruiken die verkrijgbaar zijn bij de drogist of apotheek.
•       Het is onnodig en onverstandig om het haar met een bestrijdingsmiddel te behandelen als u geen hoofdluizen of verse neten heeft gevonden.
•       Blijf regelmatig controleren op hoofdluis.
Voor praktische aanwijzingen van de schoolarts, die in hardnekkige gevallen eventueel persoonlijk advies kan geven, kunt u bellen met: tel.nr. 058-2334334 (GGD Friesland) of terecht bij:  http://www.ggdfryslan.nl/  (hoofdluis)
Folder hoofdluis lezen? klik hier
 

2e Ouderavond klas 1

Aan de ouder(s) / verzorger(s) van….
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de tweede ouderavond op woensdag 7 oktober a.s. op onze locatie Esdoorn.
U kunt zich via onderstaande link aanmelden tot maandagavond 5 oktober.
Link: http://www.csg-comenius.nl/aanmelden/ouderavond-mavo-1  
De avond zal in het teken staan van het evalueren van de eerste schoolweken en het informeren over de Talentstromen.
We zouden het op prijs stellen als u aanwezig bent op deze avond. De avond ziet er ongeveer als volgt uit:
19.15 uur:              Ontvangst in de kantine.
19.30 uur:              Opening door dhr. A. van der Ploeg.
19.40 uur:              Informatie over de Talentstromen door mw. G. Brouwer.
20.00 uur:              Film 1e periode in de kantine.
20.15 uur:              Pauze          
20.25 uur:              Met de mentoren mee naar het lokaal, evaluatie.
21.00 uur:             Sluiting.

Geen les op maandag 5 oktober

Geachte ouder, verzorger,
 
In de jaarplanning van onze school is opgenomen dat maandag 5 oktober a.s. een identiteitsdag is gepland voor alle personeelsleden.
Alle locaties van CSG Comenius zijn gesloten en de kinderen zijn deze dag dus vrij.
Het leek ons goed u hieraan te herinneren.
 
Met vriendelijke groet,
De schoolleiding

vrijdag 25 september 2015

Techbase Rotterdam klas 4

Tijdens dit spectaculaire event in Rotterdam maakten 15.000 jongeren kennis met de indrukwekkende techniek van Defensie. Zelf sleutelen, volop meedoen met challenges en vragen stellen aan de aanwezige militairen. Een tiental leerlingen uit klas 4 heeft hieraan meegedaan.
Het was een groot succes!

woensdag 23 september 2015

Cito toets klas 1

In de komende weken wordt tijdens de vakken Nederlands, Engels en rekenen een citotoets afgenomen. De toets wordt gemaakt om docenten inzicht te geven in de sterke en minder sterke punten van leerlingen bij de genoemde vakken.
 
Tijdens de eerste rapportvergadering in november wordt er aan de hand van de indruk van de docent, de cijfers én de uitkomst van deze citotoets gekeken of leerlingen misschien behoefte hebben aan bijles.  Mocht dat het geval zijn dan neemt de mentor contact op met ouders/verzorgers.

"Dan pin je toch gewoon even?"

Beste ouder/verzorger,
 
In de Week van de Opvoeding wordt op dinsdag 6 oktober a.s. een voorstelling voor ouders van jongeren georganiseerd over leren omgaan met geld. Deze herkenbare en grappige voorstelling voor ouders/verzorgers wordt gespeeld door theatergroep PlayBack. Een feest van herkenning, en een
relevante ouderavond gericht op herkenbare communicatie tussen ouders en hun pubers. U kunt zich hiervoor aanmelden tot 28 september a.s. via info@opvoedpuntleeuwarden.nl. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden.

U kunt hier klikken voor de officiële uitnodiging.
 

zondag 20 september 2015

Instructie Meldbutton tegen Pesten

Klik op onderstaande link om de instructie te lezen:

Instructie Meldbutton Pesten

Week tegen het pesten

Aan: de ouders/verzorgers.

Geachte ouders/verzorgers.
In de komende week, 21-25 september, wordt de landelijke Week tegen pesten gehouden. Op heel veel scholen in Nederland wordt tijdens deze week aandacht besteed aan dit onderwerp. Dit geldt ook voor CSG Comenius, waar het onderwerp, vaak tijdens de mentor- of coachles, aan de orde wordt gesteld,. Meer informatie over deze week, die het thema ‘#Durfjijhetaan’ heeft, kunt u vinden op www.weektegenpesten.com.
CSG Comenius is een veilige school. Wij willen ons maximaal inspannen om dat ook zo te houden. Naar onze overtuiging is veiligheid een basisvoorwaarde voor leerlingen om zich te kunnen ontwikkelen. Het is duidelijk, dat pesten de veiligheid van leerlingen juist bedreigt. Pesten hoort dan ook niet thuis op onze school.
Helaas is uit vele onderzoeken bekend, dat pesten op allerlei plekken in de maatschappij voorkomt:  op scholen, bij verenigingen, in bedrijven en zelfs in bejaardentehuizen. Het is duidelijk, dat het om een ernstig en hardnekkig probleem gaat.
Omdat wij van mening zijn, dat pesten niet thuis hoort op onze school, willen wij er alles aan doen om dit nare verschijnsel te voorkomen. Mocht er toch sprake zijn van pestgedrag, dan is het contact met u, als ouders/verzorgers, natuurlijk erg belangrijk. Mocht u thuis signalen krijgen van uw dochter/zoon over pestgedrag op school, dan hopen we, dat u daarover contact opneemt met de coördinator van uw dochter/zoon, zodat er samen met u en uw kind gekeken kan worden wat er speelt en wat er aan gedaan kan worden.
Voor leerlingen is het vaak lastig om hun houding te bepalen als ze zien of weten dat een andere leerling wordt gepest. Aan de ene kant willen ze er wel stelling tegen nemen of het melden, maar aan de andere kant zijn ze ook bang voor de mogelijke gevolgen: misschien zijn zij dan immers het volgende slachtoffer van de pester?
Om leerlingen te helpen om pestgedrag op een voor hen veilige manier te melden, introduceert Comenius voor haar leerlingen de meldbutton tegen pesten. Op de website van CSG Comenius, achter de inlog van de leerlingen, wordt een button geplaatst. Als hierop wordt geklikt, opent zich een formulier waarmee de leerling gesignaleerd pestgedrag binnen de school kan melden. Er wordt met deze melding zeer zorgvuldig omgegaan. Alléén de coördinator leerlingenzorg van CSG Comenius en de coördinator van de leerling, krijgen de melding onder ogen. De naam van de melder wordt nooit bekend bij de dader(s) van het gemelde pestgedrag!
Vervolgens kan bekeken worden wat er precies speelt en hoe er zo snel mogelijk een eind gemaakt kan worden aan het pesten. Nogmaals, pesten hoort niet thuis in onze veilige school!
Tijdens de week tegen het pesten wordt de meldbutton bij de leerlingen geïntroduceerd. Mocht een en ander nog vragen bij u oproepen, neemt u dan gerust contact met mij op.

Namens CSG Comenius,

M. Giesing, Coördinator leerlingenzorg.

vrijdag 18 september 2015

Ouderavond klas 4

Maandag 21 september a.s. is de ouderavond van klas 4. Klik op de onderstaande link om de uitnodigingsbrief te lezen.

Brief ouderavond klas 4

donderdag 17 september 2015

Familie Dag

Op vrijdag 25 september heeft elke leerling in klas 1 de mogelijkheid om op een zelf te bepalen tijdstip, maar wel tussen 15.00 en 17.00 uur de school te laten zien aan hun familie.
Meer lezen over de Familiedag? klik hier

woensdag 16 september 2015

Klas 1 Lesbezoek Aqua Zoo

In week 39 brengt klas 1 een bezoek aan Aqua Zoo. Voor de exacte data en tijdstippen. klik hier

maandag 14 september 2015

DVD Zeilkamp klas 1

Dinsdag 8 september j.l. vond de ouderavond van klas 2 plaats. Tijdens deze ouderavond is de film vertoond van het zeilkamp van klas 1. U kunt deze film bestellen.

DVD Zeilkamp bestellen? Klik hier

donderdag 10 september 2015

Overkapping binnenplein geplaatst

Vandaag is begonnen met het overkappen van het binnenpleintje. Hierdoor ontstaat meer overblijfruimte voor de leerlingen tijdens de pauzemomenten.

Excursie Enkhuizen klas 1

Woensdag 9 september j.l. is klas 1 naar het Openlucht Museum van Enkhuizen geweest. Gezien de positieve verhalen na afloop en het prachtige weer van die dag, moet het wel een zeer geslaagde dag zijn geweest. Kijk ook snel op de Facebookpagina voor meer foto's.

woensdag 9 september 2015

Ouderavond klas 3

Woensdag 16 september a.s. vindt voor klas 3 de ouderavond plaats. Hieronder kunt u de uitnodiging lezen

Uitnodiging ouderavond klas 3

Esdoorn Rookvrij

Wilt u meer lezen over onze rookvrije locatie? klik hier

maandag 7 september 2015

Lesuitval

In verband met een Teamactiviteit vervallen alle lessen op maandag 5 oktober a.s.

dinsdag 1 september 2015

Ouderavond klas 2

Dinsdag 8 september a.s. vindt de ouderavond voor klas 2 plaats. Hieronder vindt u de uitnodigingsbrief

Brief ouderavond klas 2