zaterdag 30 mei 2015

Mavo 3 naar Parijs en Berlijn

De leerlingen met het vak Frans in het vakkenpakket zijn 3 dagen naar Parijs geweest en de leerlingen met het vak Duits naar Berlijn. Het waren 3 fantastische dagen.
Kijk ook snel op de Facebookpagina voor nog meer foto's van Parijs en van Berlijn.

 


Survival Sports klas 1

De leerlingen van Sports klas 1 zijn op survival geweest. Voor meer foto's kunt u kijken op de blog van Sports.

Examen Nieuws

Het is een spannende tijd voor alle examenkandidaten! Zodra de uitslag bekend is zal dit door de geslaagde leerlingen uitbundig gevierd worden. Als school zijn wij natuurlijk ook trots op de behaalde resultaten. Dit feestje vieren wij dan ook graag met jullie mee. Ook jullie oude basisscholen worden op de hoogte gesteld dat jullie geslaagd zijn. Zij zullen van ons een overzicht krijgen van de behaalde resultaten.

dinsdag 26 mei 2015

Enquête gebruik Magister ELO

De locatie Esdoorn wil graag van alle leerlingen weten of het gebruik van de Magister ELO een meerwaarde voor het schoolwerk is. Dit schooljaar is een groot aantal docenten begonnen met het inrichten van de ELO. Leerlingen kunnen in de ELO studiewijzers raadplegen, opdrachten bekijken, bewerken en inleveren. Kortom, een behoorlijke verandering in de benadering van de lesstof en het huiswerk. Om goed zicht te krijgen of leerlingen de ELO ook daadwerkelijk gebruiken en hoe ze dit gebruik ervaren, willen we graag alle leerlingen de kans geven zich over dit gebruik van de ELO uit te spreken. Dat kan middels onderstaande enquete. We hopen dat zoveel mogelijk leerlingen deze enquete invullen. Dit schooljaar is het gebruik van de ELO nog in een probeerfase. Na de zomervakantie wordt het gebruik van de ELO verplicht gesteld voor docenten en leerlingen.

Enquete Magister ELO

Succes op schoolvoetbaltoernooi Nicator

Tijdens het schoolvoetbaltoernooi van afgelopen vrijdag 22 mei j.l. hebben verschillende teams van de Esdoorn succes geboekt. Hieronder het team van FC. Merge. Dit team sleept onder aanvoering van Johan van der Wal de 3e plek binnen. Proficiat! Op de Faceboopagina van de Esdoorn staan nog meer leuke foto's.

Fc Merge op de derde plek

Comenius Esdoorn rekent als de beste!

 
RTL Nieuws heeft, net als jaarlijks bij de Cito-toets, een berekening gemaakt om de rekentoetsresultaten van scholen op een eerlijke manier te vergelijken. Hoogleraar onderwijssociologie Jaap Dronkers van de Maastricht University zegt dat de cijfers aantonen dat je rekenen kunt aanleren en onderhouden als school. "Het is een steuntje in de rug voor het feit dat rekenvaardigheid bij leerlingen niet uit de lucht komt vallen."
 
Comenius Esdoorn scoort een 8,7! Een prachtig cijfer en de hoogste score in Leeuwarden. Vanaf het moment dat werd aangekondigd dat er een rekenexamen zou komen, heeft Comenius Esdoorn een rekenuur ingevoerd. Met zichtbaar resultaat. De docenten en leerlingen laten zien dat je rekenen kunt aanleren en onderhouden.

dinsdag 12 mei 2015

Experience op bezoek bij Cambuur

Vandaag bracht klas 2 een bezoek aan het Cambuur Stadion.
Lees meer

Cambuur presenteert nieuwe trainer en assistent?

vrijdag 1 mei 2015

Meivakantie

Het MAVO team wenst iedereen een hele prettige Meivakantie. De vakantie duurt t/m 10 mei.

Zomerschool

Zomerschool in Leeuwarden

Tijdens de komende zomervakantie, van 6 juli t/m 17 juli 2015, organiseren Christelijk Gymnasium Beyers Naudé, Christelijke Scholengemeenschap Comenius en Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles in gezamenlijkheid een Zomerschool in Leeuwarden voor de leerlingen van deze scholen. Het faciliteren van een Zomerschool wordt door de overheid gestimuleerd, omdat het een middel is om zittenblijven tegen te gaan.
De Zomerschool vindt plaats op de locatie Mariënburg van CSG Comenius en de uitvoering is in handen van externe docenten van BMC/EduStaf. Er zijn geen kosten verbonden aan de Zomerschool

Wat is het doel van de Zomerschool?


De Zomerschool is voor leerlingen een kans om opgelopen achterstanden weg te werken, zonder daarvoor een heel schooljaar over te hoeven doen. Dit gebeurt namelijk tijdens een korte, maar intensieve periode, in de zomervakantie.

Mogen alle leerlingen die dat willen naar de Zomerschool in Leeuwarden?

Alleen leerlingen van CG Beyers Naudé, CSG Comenius en OSG Piter Jelles  kunnen een plekje krijgen. Het gaat voor CSG Comenius specifiek om leerlingen uit de leerjaren 2 t/m de voorexamenklas in Mavo, Havo en Atheneum die voldoen aan de criteria. Welke leerlingen dat zijn, wordt tijdens de laatste rapportvergadering eind juni/begin juli (de overgangsvergadering) besloten.

Is de Zomerschool verplicht voor bepaalde leerlingen?

De overgangsvergadering bepaalt welke zittenblijvers in aanmerking komen voor de deelname aan de Zomerschool. Als dat in uw situatie aan de orde is, wordt dit met u als ouder(s) en jou als leerling besproken. De Zomerschool is een voorwaardelijk traject met een vrijwillig karakter en is dus niet verplicht. U als ouder en jij als leerling beslissen uiteindelijk over het wel of niet deelnemen aan de Zomerschool.

Meer informatie:

Voor meer informatie over de Zomerschool, o.a. de criteria voor deelname, kunt u hier de brief downloaden die is gericht aan ouder(s)/verzorger(s).

Voor aanvullende informatie over de Zomerschool kunt u  contact opnemen met de contactpersoon voor de Zomerschool vanuit CSG Comenius. Het mailadres is opgenomen in de brief.  

 

Maatschappelijke Stage Let op!!

Een aantal leerlingen heeft nog geen maatschappelijke stage.

Bedenk wel dat je aan het eind van het schooljaar  de MAS moet hebben afgerond, Het is een vereiste om over te gaan naar leerjaar 4.

Heb je nog geen stage of nog niet genoeg uren meld je dan maandag 11 mei  in de pauze bij Mevr. Vos of bij  Mevr .Vennema.

De leerlingen die wel klaar zijn moeten  het verslag en het MAS boekje inleveren bij Mevr. Vos, Mevr.Vennema of Mevr. Coerts.