vrijdag 28 november 2014

Evaluatie Dag tegen het Pesten

Na afloop van de cabaretvoorstelling "Klappen voor Bart" was tijdens de evaluatie met de mentoren een van de opdrachten: schrijf een recensie n.a.v. de voorstelling. Een tweetal leerlingen uit klas 2A kwam met de volgende twee prachtige recensies. Hieronder een tweetal fragmenten. Klik op de link voor de complete recensie. Echt de moeite van het lezen waard.

"Als je pest weet je niet hoe het bij de ander aankomt, daarom is het fijner om gewoon aardig te doen. Dan krijg je het ook terug!"
 
"Ik had het idee dat hij wilde laten zien hoe het is om gepest te worden, veel mensen weten daar namelijk niks van af. Hij benadrukte naar mijn idee ook dat je niet de rest van je leven moet laten leiden door de periode waarin je gepest werd, maar juist je best moet doen je erover heen te zetten en verder te kijken".
 


 

Sportdag klas 3

Dinsdag 2 december a.s hebben de leerlingen van klas 3 MAVO sportdag. De sportdag vindt plaats in de Rengershal ( naast de Blauwe Golf ). De sportdag begint om 08.45 uur en duurt tot 14.00 uur. De leerlingen van klas 3 MAVO hebben deze dag dus geen les op school.
 

donderdag 27 november 2014

Wachtwoord Magister 6 vergeten?

Het komt regelmatig voor dat ouders en leerlingen (nog) niet kunnen inloggen op Magister 6. Ouders en leerlingen kunnen vrij eenvoudig zelf een nieuw wachtwoord aanvragen.
In de bijlage vindt u een korte handleiding hoe een nieuw wachtwoord kan worden aangevraagd.
 

zondag 23 november 2014

"Black and White Party" zeer geslaagd

Vrijdagavond 21 november j.l. vond in de kantine de disco voor de onderbouw plaats. Maar liefst 180 leerlingen waren in zwart en witte kleding afgekomen op dit spektakel. Om 20.01 uur barstte het festijn los en drie uur later om precies 23.03 uur eindige deze uitzinnige avond. Wat een feest!!
Via deze weg wil de leerlingenraad ( o.l.v. mevr. Steigenga en dhr. v.d. Pol ) bedanken voor hun grote inzet. Helemaal top!

 
Nog meer Black and White zien? Bekijk de website en de facebookpagina van de Esdoorn.

vrijdag 21 november 2014

Informatie Talentstromen

De afgelopen 3 weken heeft op de locatie de carrousel plaatsgevonden van de Talentstromen. Leerlingen hebben elke week 2 Stromen kunnen "proeven". Na 3 weken hebben ze van alle Stromen een goed beeld gekregen.
Vandaag heeft mevrouw Brouwer het keuzeformulier aan de leerlingen uitgereikt. Nu komt het moeilijke moment voor de leerlingen hun favoriete Talentstroom te kiezen. Door middel van het schrijven van een soort sollicitatiebrief proberen de leerlingen zo overtuigend mogelijk aan te geven dat zij echt heel geschikt zijn voor die ene Talentstroom.
De keuzeformulieren moeten ondertekend door de ouders voor donderdag 27 november a.s. bij mevrouw Brouwer zijn ingeleverd. Dan zal een pittige selectieprocedure uitmaken welke leerlingen tot welke stroom zullen worden toegelaten. Een hele klus! We hopen ruim voor de kerstvakantie de plaatsing van alle leerlingen duidelijk te hebben.
Hieronder kunt u nog eens rustig nalezen wat elke Talentstroom inhoudt en welk programma wordt aangeboden.

Art Factory
Business Class
Experience
Sports
Travel Academy

De Talentstromen Experience, Sports en Travel Academy hebben een eigen weblog. Hier vindt u nog meer informatie over de Stromen:

Experience          http://comeniusxperience.blogspot.nl/
Sports                  http://esdoornlo.blogspot.nl/p/sports-1.html
Travel Academy http://esdoorntravelacademy.blogspot.nl/

Vuurwerk Protocol

Bam! Vuurwerk afsteken, dat mag dus niet! Klik op onderstaande protocol om te lezen wat de consequenties zijn van het afsteken, of het in bezit hebben, van vuurwerk.

Vuurwerk Protocol

Praktische Sector Oriëntatie ( PSO )

De leerlingen van klas 2 MAVO krijgen binnenkort voorlichting over de PSO. Wilt u meer weten over deze voorlichting, klik op onderstaande link

Brief PSO

donderdag 20 november 2014

Dag tegen het pesten succesvol

Vandaag is op de locatie voor de tweede keer de dag tegen het pesten georganiseerd. Het doel van de dag is om leerlingen bewust te maken van de gevolgen van pesten. Het ochtendprogramma bestond uit een voorstelling "Klappen voor Bart". Cabaretier Bart Melief liet op een hele duidelijke manier zien hoe het is om gepest te worden. De toon van de voorstelling was wisselend humoristisch en serieus. Voor de leerlingen een prima mix om de boodschap van de voorstelling te begrijpen. Aansluitend aan de voorstelling vond de nabespreking plaats met de mentor.
De bovenbouwleerlingen hebben de documentaire Bully en de film Cyberbully gezien. Aansluitend vond ook hier een nabespreking met de mentoren plaats. Deze leerlingen werden a.d.h.v. een aantal stellingen uitgedaagd deel te nemen aan een discussie over het pesten. Gezien de reactie van een aantal mentoren was de inbreng van de leerlingen zeer waardevol.
Omrop Fryslan was aanwezig voor het maken van een reportage over deze dag. Een aantal leerlingen en docenten is geinterviewd. De reportage is vandaag uitgezonden op het programma Hjoed.

Cabaretvoorstelling "Klappen voor Bart"

Klappen voor Bart

Omrop Fryslan bij klas 1A

Aidan wordt geinterviewd

dinsdag 18 november 2014

Voorverkoop Black and White Disco

Maandag 17 november j.l. startte de voorverkoop van de kaartjes voor de disco. Het loopt inmiddels storm bij de balie. Alle onderbouwleerlingen willen dit feest meemaken. De kaartjes van € 2,- p.s. kunnen nog tot vrijdagmiddag 12 uur worden gekocht.
 

 

zaterdag 15 november 2014

Friese voordrachtwedstrijd

Wilke van der Meulen uit klas 1B heeft zich geplaatst voor de finale van FeRstival 2014. FeRstival is een Friese voordrachtwedstrijd voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het is de bedoeling dat de leerlingen een gekozen gedicht zo mooi mogelijk voordragen. Met de voordracht van het gedicht Bril van Berber Spliethoff ( oud leerling Comenius ) behoorde Wilke tot de drie besten in zijn categorie. Met de opmerkingen van de jury uit het juryrapport kunnen de laatste puntjes op de i worden gezet voor de finale.  Deze is op zaterdag 13 december aanstaande in Heerenveen. 
 
Wilke samen met mevrouw van der Meulen ( docent Fries )
 

vrijdag 14 november 2014

Dag tegen het Pesten

Donderdag 20 november a.s. vindt voor de tweede keer bij ons op de locatie de "Dag tegen het Pesten" plaats. De onderbouw zal de cabaretvoorstelling "klappen voor Bart" bijwonen en aansluitend wordt het thema pesten besproken met de mentoren. De bovenbouw zal aan de hand van de documentaire "Bully" en de film "Cyberbully" het thema pesten bespreken.
Wij, als locatie, willen met deze dag een ferm signaal afgeven dat pesten bij ons op de locatie niet wordt geduld en wij hopen dan ook dat deze dag zal bijdragen aan een veilig en vertrouwd schoolklimaat. Wij denken dat dit gaat lukken. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over deze dag of over het thema, neemt u dan gerust contact op met de school ( bv. de mentoren ).

Ouderspreekuur

Denken ouders aan het inleveren van de aanvragen voor de 10-minuten gesprekken?
Deze zijn op maandag 24 november en dinsdag 25 november.
Aanvragen kan tot uiterlijk maandag 17 november 12.00 uur.

dinsdag 11 november 2014

Regio Finale First lego League

Onderstaande bericht is vooral bestemd voor de ouders van de leerlingen van de Experience klas 2.
 
Zoals u weet doet uw zoon/dochter mee aan de First Lego League. U bent - samen met broertjes, zusjes en klasgenoten van uw zoon/dochter - van harte uitgenodigd voor de FLL-schoolfinale. Deze is op maandag 17 november a.s. van 16:30 – 18:00 op Mariënburg. Die middag strijden alle Comenius teams tegen elkaar. Na afloop is dan ook bekend welke teams er doorgaan naar de regiofinale van zaterdag 29 November.
Deze regiofinale vindt tussen 10:00-14:30 op Mariënburg plaats. Acht teams zullen dan tegen elkaar strijden. De winnaar gaat door naar de Benelux-finale!
Met vriendelijke groet,
Marleen Bosch

Black and White Party klas 1 en 2

Vrijdag 21 november a.s vindt in de kantine van onze locatie de spectaculaire disco plaats. Iedereen van klas 1 en 2 is van harte welkom.
Vanaf maandag 17 november begint de voorverkoop van de toegangskaartjes. Tijdens de pauzes kunnen de kaartjes bij de balie in de kantine worden gekocht. De voorverkoop duurt t/m vrijdag 21 november. De kaartjes kosten €2,- per stuk.
Helaas mogen er geen introducees worden uitgenodigd. Het feest is alleen bestemd voor de leerlingen klas 1 en 2 Esdoorn.

De disco begint om 20.00 uur en duurt tot 23.00 uur.

Het thema van deze party is: "BLACK AND WHITE" En we gaan helemaal uit onze PAN!!!
donderdag 6 november 2014

SAQI test

Binnenkort zullen alle eersteklassers en derdeklassers de SAQI test invullen. Aan alle ouders van klas 1 en 3 is een brief verstuurd met uitleg over deze SAQI test. U kunt de brief online bekijken door op onderstaande link te klikken.

Brief SAQI test. klik hier

woensdag 5 november 2014

Pelgrimeren klas 4

De leerlingen van klas 4 vertellen iets over de meegebrachte voorwerpen en luisteren naar en bespreken de muzikale bijdragen hierbij.


Vernieuwbouw Esdoorn

Vanaf vandaag zult u regelmatig op de hoogte worden gebracht van de vorderingen en ontwikkelingen in de vernieuwbouw van onze locatie. Onder het kopje "vernieuwbouw" kunt u de meest actuele ontwikkelingen volgen.

maandag 3 november 2014

Start carrousel Talentstromen

Woensdag 5 november a.s begint de carrousel van de Talentstromen. De leerlingen van klas 1 krijgen de gelegenheid kennis te maken met de verschillende Stromen. Te weten;

Art Factory
Business Class
Sports
Travel Academy
Experience ( Reguliere Stroom ).

De carrousel duurt 3 weken ( 5, 12 en 19 november ).

Op het scherm in de kantine en ook onder "Roosterwijzigingen" op dit blog kunnen de leerlingen zien welke stroom waar wordt aangeboden.

Voor vragen over de carrousel of de Talentstromen kunt u terecht bij mevr. Brouwer.