maandag 30 juni 2014

Zwemkampioenschappen


Geachte ouders / verzorgers en leerlingen,

 
Donderdag zijn de zwemkampioenschappen van de eerste klassen. Deze vindt plaats in zwembad de Blauwe Golf.

Alle leerlingen worden om 09.00 uur bij het zwembad verwacht. We verzamelen voor het zwembad bij de mentor die daar aanwezig is. Om 9.15 uur start de wedstrijd.

De zwemkampioenschappen duren tot  ongeveer 10.00 uur. Hierna zullen de leerlingen en mentoren naar school gaan voor de rapportuitreiking.

Vriendelijke groet,
 
N. Maurits
Docent lichamelijke opvoeding

 

donderdag 19 juni 2014

Kennismaking klas 1


Woensdag 18 juni was het da zover voor de leerlingen van groep 8. De eerste grote stap richting het middelbaar onderwijs werd gezet. Kennismaken met je nieuwe school, klas en mentor. Echt een spannend moment waar lang naar uit is gekeken. Om 14.00 zat de kantine van de Esdoorn dan ook stampvol. Van de ruim 140 leerlingen die na de zomervakantie gaan beginnen, waren er nu ruim 110 aanwezig. Een aantal leerlingen  was op schoolkamp en kon niet aanwezig zijn.

Mevrouw Brouwer heette alle leerlingen  van harte welkom, waarna de 6 mentoren de leerlingen meenamen naar hun klas. Hier werd kennisgemaakt met elkaar. De leerlingen kregen hun eerste informatie aangereikt en konden alvast even sfeerproeven in het gebouw. Na ruim een uur was de eerste kennismaking voorbij.

We hopen dat alle leerlingen van groep 8 nog een leuk kamp mogen meemaken en dat ze nog met veel plezier hun laatste weken kunnen volmaken.

Wij hopen iedereen gezond en wel terug te zien op maandag 18 augustus na een welverdiende vakantie!

 

Namens het gehele MAVO Team

vrijdag 13 juni 2014

Gevraagd: Leerlingen voor de medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad (mr) van CSG Comenius is op zoek naar leerlingen van onze school die actief mee willen denken en praten. Hieronder staat uitleg over wat de mr doet en hoe je je kunt aanmelden voor de mr. Op dit moment zijn er al twee leerlingen actief in de mr, we zoeken er nog twee leerlingen bij.

De mr denkt en beslist mee over beleidszaken en levert daarmee een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De mr heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de vier/vijf weken, overleg met de directie. Dit overleg gaat over zaken als:

·         de besteding van gelden;

·         de kwaliteit van het onderwijs;

·         onderwijstijd;

·         invoering van nieuw beleid op de school.

Over sommige onderwerpen adviseert de mr de centrale directie. Er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht.

Voor leerlingen die nieuw in de medezeggenschapsraad worden verkozen zijn er  mogelijkheden om cursussen te volgen. Je leert dan wat de rechten en plichten van de medezeggenschapsraad zijn en wat de raad in de praktijk heeft te vertellen. Bovendien ontmoet je andere mr-leden met wie je ervaringen kunt uitwisselen.

De mr heeft een andere functie en een ander doel dan de leerlingenraden die op de verschillende locaties actief zijn. De leerlingenraden zijn vooral bezig met zaken die op die specifieke locatie spelen en daar van belang zijn. De medezeggenschapsraad houdt zich bezig met beleidszaken die alle locaties aangaan.

woensdag 4 juni 2014

dinsdag 10 juni


Geachte ouders verzorgers,

Het zal u wellicht niet ontgaan zijn dat we a.s. dinsdag 10 juni een  vrije dag hebben.
Maar voor degene die dit mogelijk gemist heeft is dit een extra herinnering.
De vakantieregeling van onze school kunt u  vinden op onze website vinden.
 
 
Met vriendelijke groet

 
H. Wesseling, locatiedirecteur locatie Esdoorn