dinsdag 26 november 2013

Team Esdoorn houdt dienstenveiling voor Serious Request


Donderdag 12 december worden persoonlijke kwaliteiten onder de hamer geveild. Het gaat hierbij om een zogenaamde "dienstenveiling". Medewerkers bieden een persoonlijke dienst aan waarop andere collega’s kunnen bieden. De diensten variëren van een taart bakken, muts breien, een 5 gangen menu tot aan een strijkbeurt voor de hele was bij je thuis. De veiling wordt gehouden na de teamvergadering zo rond 15:30. Het is natuurlijk de bedoeling cash aan de veilingmeester af te rekenen.  Met deze ludieke actie hoopt het Team Esdoorn een substantiële bijdrage te leveren aan Serious Request!
Film klas 1


Tijdens de ouderavond van dinsdag 15 oktober j.l. heeft u een filmpje gezien van de Buitenintroductie in de Groene Ster. Ook zag u hoe uw zoon of dochter de eerste schoolweken bij ons op de locatie heeft beleefd.

U kunt in het bezit komen van dit filmpje door onderstaande strookje in te vullen. U kunt het strookje met € 5,- in een envelop  bij de heer Anjewierden laten inleveren. Van de opbrengst van het filmpje gaat € 2,50 naar Serious Request. Met het kopen van het filmpje heeft u niet alleen een onuitwisbare herinnering aan de schooltijd op Comenius, maar steunt u ook het goede doel.
Alvast heel erg bedankt voor uw bijdrage en steun.
 
Met vriendelijke groet,
René Anjewierden,
Docent AK klas 1
 

woensdag 20 november 2013

maandag 18 november 2013

Dag tegen het pestenBeste ouder(s)/verzorger(s),

Vandaag hebben wij de Dag tegen het Pesten georganiseerd.

Sommige onderdelen van deze dag kunnen best confronterend zijn voor leerlingen.

Misschien kunt u er thuis nog even naar vragen hoe uw zoon/dochter deze dag heeft beleefd.

Alvast bedankt voor de moeite.
Met vriendelijke groet,

Het Esdoorn team

Disco Gangsterlove klas 1 en 2 MAVO

Vrijdag 15 november j.l. vond op de locatie Esdoorn de jaarlijkse disco voor klas 1 en 2 MAVO plaats. Het thema van deze keer was: "Gangsterlove".
Nou, dat hebben we geweten. Allemaal onguur uitziende types bevolkten de dansvloer. Maar goed dat er bij de deur werd gecontroleerd en gefouilleerd.
Ondanks de grote dichtheid aan Gangsters was de sfeer zeer vredelievend en enthousiast. Er klonk slechts een keer een schot, maar dat bleek een ballon.
De avond was een groot succes, ook vanwege de grote opbrengst voor Serious Request. Een deel van de opbrengst van de verkochte consumpties gaat naar dit goede doel.

De uitstekende organisatie was ook dit jaar weer in handen van mevr. Steigenga, die hulp kreeg van een aantal leerlingen uit klas 3 MAVO. Ook zij deden hun werk meer dan voortreffelijk.vrijdag 8 november 2013

Cito Volgtoets

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Afgelopen jaren is er veel gesproken over taal en rekenen in het voortgezet onderwijs. Jongeren blijken veel moeite te hebben met lezen, spellen en rekenen. De vraag was welke basis de leerlingen aan het einde van bijvoorbeeld de basisschool en middelbare school  zouden moeten hebben.

 Uiteindelijk is dat aanleiding geweest om voor elk onderwijstype een referentieniveau te beschrijven. Deze referentieniveaus geven aan wat de leerlingen moeten kennen en kunnen aan basisvaardigheden op het gebied van taal en rekenen op een bepaald moment in hun schoolloopbaan.  Om te kunnen zien of de leerlingen het niveau hebben wat is beschreven, zijn er door het Cito toetsen gemaakt, de Cito Volgtoets. 

 Op donderdag 14 november 2013 wordt in de eerste klassen van onze locatie de Cito Volgtoets voor Engels en Wiskunde afgenomen. In de lessen Nederlands wordt de Cito-toets Taalvaardigheid (spelling en woordenschat) en Leesvaardigheid afgenomen.  Ook in het tweede en derde leerjaar worden Cito Volgtoetsen afgenomen.  Door deze jaarlijkse toetsen krijgen wij als school de kans te zien hoe leerlingen het in hun schoolloopbaan doen. Ook geeft het gebruik van deze toetsen ons als school de kans om, waar nodig, bij te sturen zodat alle leerlingen het niveau  halen wat past bij de Mavo.

dinsdag 5 november 2013

Werkzaamheden aan de elektriciteitsvoorziening


Vrijdagmiddag 8 november is locatie Esdoorn, vanwege werkzaamheden aan de elektriciteitsvoorziening, tijdelijk telefonisch niet bereikbaar.

 We hopen op begrip voor deze situatie.

maandag 4 november 2013

Loopbaan oriëntatie en begeleiding klas 3 & 4

Om eind klas 3 Mavo een goede vakkenpakketkeuze te maken en je al te oriënteren op een vervolg na je Mavo-diploma volgt hieronder een aantal belangrijke data.

Voor klas vier geldt dat als alles goed gaat je volgend jaar niet meer op de Mavo zit. Je moet dan op een MBO opleiding of in Havo 4 ingeschreven staan. In klas 3 Mavo heb je al een oriëntatie kunnen maken op het vervolgonderwijs. In dit examenjaar moet je voor 1 april ( we gaan ervan uit dat je slaagt ) al ingeschreven staan voor dit vervolgonderwijs. 

In de documenten hieronder staan voor bij de klassen de trajecten met belangrijke data:Aan de leerlingen van de bovenbouw VMBO/MAVO en HAVOJongelui, het is voor jullie van belang om je zo vroeg mogelijk op studie en beroep te oriënteren.
Belangrijk hierbij is te ontdekken welke mogelijkheden je hebt met de opleiding die je nu volgt.

Wij, leden van de commissie van voorbereiding, willen jullie graag helpen met het kiezen van een juiste opleiding of het juiste beroep. Op de achterkant van dit papier vind je een groot aantal beroepen en opleidingen.

Wil je op de keuzelijst maximaal 3 aankruisen?

Als alle lijsten binnen zijn, gaan we voor elk beroep/opleiding met een voldoende aantal kruisjes, deskundigen vragen om naar Leeuwarden te komen om jullie er van alles over te vertellen.

Je mag vragen stellen zoveel je wilt. Ze zullen je zo volledig mogelijk voorlichten.

Mochten er voor een bepaald beroep of opleiding maar enkele kruisjes binnen komen, dan kunnen we daar geen deskundigen voor laten komen. Zij komen namelijk uit alle delen van het land en ze moeten er soms een verre reis voor maken. Stel je in zo’n geval in verbinding met de schooldecaan.

In de hal zijn verschillende stands aanwezig waar je ook veel informatie kunt krijgen.


We houden de voorlichting op:

Zaterdag 11 januari 2014 van 09.30 tot 12.00 uur
in het Leeuwarder Lyceum ( Piter Jelles )
Dr. J. Botkeweg 3
Leeuwarden
Tel.: 058 – 8801400

vrijdag 1 november 2013

Aan de ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen van de eerste klassenGeachte meneer/mevrouw.

In de komende twee weken vullen alle leerlingen van de eerste klassen de SAQI (School Attitude Questionnaire Internet) in. Bij de afname wordt de computer gebruikt. Graag informeren we u hierover in deze brief.

Het is voor ons, als school, en voor u, als ouder(s)/verzorger(s), erg belangrijk om te weten hoe een leerling de schoolgang beleeft. Wij proberen de mate en wijze van begeleiding van een leerling hierop zo goed mogelijk af te stemmen.

Een instrument, dat ons hierover duidelijke informatie kan geven, is de SAQI. Deze lijst bestaat uit een aantal vragen over negen onderwerpen. Deze hebben te maken met school en met de leerling zelf. De onderwerpen passen binnen drie hoofdonderwerpen:

* Inzet voor het schoolwerk: - het werk voor school goed willen maken
- in de klas geconcentreerd kunnen
werken
- het huiswerk goed en op tijd leren /
maken
* Tevreden met het schoolleven - plezier hebben in het werken op school
- prettig omgaan met klasgenoten
- prettig omgaan met leraar of leraren
(m/v)
* Vertrouwen het op school aan te kunnen
- zich goed kunnen uitdrukken op school
- bij proefwerken en beurten goede
prestaties kunnen leveren
- voor zichzelf kunnen opkomen

In de komende periode worden de vragenlijsten verwerkt. Als daar aanleiding toe bestaat, zal de mentor van uw kind contact met u opnemen over de uitslag.

Ik hoop, dat ik u zo eerst voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,M. Giesing,
Coördinator leerlingenzorg CSG Comenius.

schoolfeest klas 1& 2