donderdag 10 oktober 2013

De data van de schoolfeesten zijn bekend!

Om in de agenda te zetten:

DISCO-PARTY van klas 1+2 met alles Thema “Gangsterlove”
Wanneer : Vrijdag 15 november van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Voor klas 3 + 4 GALA DISCO dress - code : “ chique ”
Wanneer : vrijdag 13 december van 20.00 uur to 23.30 uur

GEEN INTRODUCÉES !!!!!!!!

Meer informatie volgt!

Klas 1 BEZOEK AQUA ZOO

Volgende week gaan de eerste klassen op bezoek bij Aqua Zoo. Een biologieles op locatie.
De eerste groep( 1B eb 1C) gaat dinsdagmorgen 15 oktober en de tweede groep (1A en 1D) donderdag 17 oktober
Het eerste uur is er gewoon les en tijdens het 2e lesuur gaan we op de fiets naar Aqua Zoo. We worden daar om 10.00 uur verwacht.
In het park gaan we een opdracht doen
Om kwart voor twaalf stappen we weer op de fiets en vanaf het 5e lesuur geldt het normale lesrooster voor die dag.

dinsdag 8 oktober 2013

Ouderavond klas 1

Geachte ouder(s)/verzorger(s),


Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de tweede ouderavond op dinsdag 15 oktober a.s. op onze locatie Esdoorn.

De avond zal in het teken staan van het evalueren van de gewenningsperiode en het informeren over de Talentstromen.

We zouden het op prijs stellen als u aanwezig bent op deze avond. De avond ziet er ongeveer als volgt uit:

19.15 uur: Ontvangst in de kantine.
19.30 uur: Opening door dhr. A. van der Ploeg
19.40 uur: Informatie over de Talentstromen door mw. G. Brouwer
20.00 uur: Met de mentoren mee naar het lokaal, evaluatie gewenningsperiode.
20.30 uur: Film 1e periode in de kantine
21.00 uur: Sluiting

Dhr. H. Wesseling,
locatiedirecteur MAVO


Wilt u de antwoordstrook uiterlijk vrijdag 11 oktober a.s. door uw kind bij de administratie laten inleveren.

maandag 7 oktober 2013

computerstoring

Beste ouders,

I.v.m. een storing in ons computersysteem is het soms niet mogelijk om u via de mail te bereiken.
Er wordt hard aan gewerkt om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen.
Onze excuses voor dit ongemak.

Met vriendelijke groet,

Locatie Esdoornstraat

donderdag 3 oktober 2013

leerlingen met interesse voor de technische sector

Aan de ouders van de leerlingen van klas 3 en 4 Mavo


Betreft : leerlingen met interesse voor de technische sector

 In de voorlichting op de ouderavond heb ik kort verteld over de interesse van de Bouw en Defensie voor Mavo leerlingen met in ieder geval wiskunde ( het liefst aangevuld met natuurkunde). De verwachting is, dat over een aantal jaren de werkgelegenheid in deze sector zal aantrekken.

Om hierop te anticiperen wordt er door de MBO opleidingen i.s.m. de betreffende sector voorlichtingsdagen georganiseerd. Uw zoon of dochter wordt in de gelegenheid gesteld om hieraan deel te nemen.

Voorwaarde is echter : gemotiveerd voor de bedrijfstak zijn en goed in wiskunde ( natuurkunde )zijn.

De aanmelding voor een dag in de Week van de Bouw in Leeuwarden is vóór dinsdag 8 oktober bij de decaan van de Mavo, de heer P. van der Pol

 Maandag 14 oktober staat gepland voor het meelopen met een student van de afdeling Bouw niveau 4 van het Friesland College. Zie ook www.debouwietsvoorjou.nl Deelname is afhankelijk van de aanmelding.

De aanmelding voor TechBase bij Defensie is vóór dinsdag 15 oktober bij de decaan van de Mavo, de heer P. van der Pol

Woensdag 6 november organiseert Defensie een evenement in Amsterdam op de NDSM-werf aan het IJ, i.s.m. Friese Poort opleiding Veiligheid & Vakmanschap. Voorlichting op alle technische vakgebieden binnen de Marine, Landmacht en Luchtmacht. Zie ook de website www.werkenbijdefensie.nl

 Aanmelding : Zowel door inleveren briefje met naam en klas als via de mail voor de gestelde datum bij de decaan.