vrijdag 21 juni 2013

Zwemkampioenschappen klas 1

Donderdag 4 juli is het zwamkampioenschap voor de eerste klassen. Dit vindt plaats in de blauwe golf. Je wordt daar om 9.15 omgekleed en wel verwacht. Ben je geblesseerd kan (moet) je op de tribune je klasgenoten/vrienden aanmoedigen.

woensdag 12 juni 2013

Uitslag examen

Zojuist hebben wij gehoord dat morgenochtend de uitslag van het examen economie bekend gemaakt gaat worden. De normering wordt dan pas bekend gemaakt. Op basis daarvan wordt de definitieve uitslag bepaald.

Dit betekent dat de examencommissie morgenvroeg , donderdag 13 juni , bijeenkomt en dat de leerlingen vanaf 13.00 uur gebeld kunnen worden.

Donderdag 13 juni vanaf 19.00 uur tot 20.00 uur kan uw zoon of dochter op school de voorlopige cijferlijst ophalen. Vrijdagochtend moeten alle leerlingen die gezakt zijn én de leerlingen die herexamen moeten doen zich op school melden. Om 8.00 uur in lokaal 2. Geslaagden moeten vrijdagochtend hun boeken inleveren volgens het schema wat in het groene examenboekje staat. Mocht één en ander niet duidelijk zijn, dan kunt u morgenochtend contact opnemen met school.

Met vriendelijke groet,

H. Wesseling

Locatie directeur

dinsdag 11 juni 2013

Uitslag examen

Via deze mail ontvangt u informatie over de uitslag van het examen van uw zoon of dochter.

In verband met de ontwikkelingen van de diefstal van examens op het Ibn Ghaldoun college in Rotterdam hebben we in opdracht van de inspectie van het onderwijs moeten besluiten dat de bekendmaking van de examenuitslag in ieder geval een dag is uitgesteld. Op dit moment is nog niet geheel duidelijk hoe het verdere verloop zal zijn.

Woensdag 12 juni om 17.00 uur worden wij verder geïnformeerd over het tijdstip wanneer de examenuitslag wel wordt gegeven.

Zodra wij nieuwe informatie ontvangen, houden wij u hiervan op de hoogte.

Uiteraard betreuren we deze gang van zaken.

Het betekent tevens dat het inleveren van de schoolboeken ook een dag later zal plaatsvinden in verband met mogelijke herexamens.

Met vriendelijke groet,

H. Wesseling
Locatiedirecteur

Alpe d'HuZes


Woensdag 5 juni hebben mevr. Oud, dhr. De Jong, dhr. Kleissen en dhr. Oosterop zich tijdens de actiedag Alpe d’HuZes ingezet voor KWF Kankerbestrijding. Dankzij de hulp van alle leerlingen van CSG Comenius mochten we de organisatie een check van bijna €25.000,- aanbieden, waarna onze docenten werden toegelaten de ‘Nederlandse berg’ in de Franse Alpen drie maal(!) te beklimmen.

Joop Zoetemelk en Bernard Hinault schoten alle 3000 deelnemers weg. De weg over de Alpe d’Huez is 14,3 km lang en kent 21 bochten. Elke bocht stond vol met kaarsen ter nagedachtenis aan mensen die niet meer onder ons zijn en om mensen die tegen kanker vechten te steunen. Langs het gehele parcours werden de deelnemers aangemoedigd om door te gaan. In enkele bochten traden zelfs artiesten op om het feest nog meer glans te geven en de deelnemers zodoende nog meer te motiveren door te gaan. Onder het motto ‘opgeven is geen optie’ werd onderweg met elkaar gesproken over de vreselijke ziekte.

Minstens zo belangrijk als de deelnemers, was het team aan begeleiders. Mevr. De Jong, dhr. Bakker en dhr. Yettefti zorgden ervoor dat de fietsers boven op de berg niet tekort kwamen en vol energie konden afdalen (maximaal 45 km/u) om de berg opnieuw te bedwingen.

Voorlopig is er een bedrag van €25.192.763,- opgehaald.

Dhr. Bakker heeft het gehele evenement op camera vastgelegd. De foto’s komen later op de site te staan.
Via http://live.opgevenisgeenoptie.nl/?categoryid=15&e=AU13&rdpage=times&l=NL (zoek op Comenius) zijn de tijden, videobeelden en enkele foto's terug te vinden.

maandag 10 juni 2013

Leerlingen gevraagd voor de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) van CSG Comenius is op zoek naar leerlingen van onze school die actief mee willen denken en praten. Hieronder staat uitleg over wat de mr doet en hoe je je kunt aanmelden voor de mr. Op dit moment zijn er al twee leerlingen die in de mr zitten, één van die leerlingen (Jesse Abdoelrahman) heeft ook een stukje geschreven waarin hij nog wat vertelt over de mr. Dit stuk vind je onder aan deze brief terug.

De mr denkt en beslist mee over beleidszaken en levert daarmee een positieve bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De mr heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de vier/vijf weken, overleg met de directie. Dit overleg gaat over zaken als:

· de besteding van gelden;
· de kwaliteit van het onderwijs;
· onderwijstijd;
· invoering van nieuw beleid op de school.

Over sommige onderwerpen adviseert de mr de centrale directie. Er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht.

dinsdag 4 juni 2013

Nationaal tevredenheidsonderzoekIn april 2013 is aan de ouders met een kind in klas 3 op de locatie Esdoornstraat een vragenlijst voorgelegd. Het betrof hier een tevredenheidsonderzoek, dat nationaal op veel scholen wordt uitgevoerd. Maakt onze school de beloftes waar? Voldoen we aan de verwachtingen?

Intussen heeft dit onderzoek tot uitkomsten geleid, die op de locatie zijn besproken. We zijn blij met het feit, dat de Esdoornstraat van de ouders een 7,0 krijgt als algeheel rapportcijfer. U kunt dit overigens nazien op www.schoolvo.nl waar u onze locatie kunt selecteren en met enkele muisklikken kunt zien waarop dit oordeel is gebaseerd. De uitkomsten zijn eveneens na te kijken via de gratis app Schoolkompas. De leerlingen van klas 3 zijn met een 6,9 trouwens ook prima tevreden.

We vinden het goed om te merken dat we u als ouders voldoende informeren, dat uw kind zich veilig voelt en in het algemeen een goede band met de mentor heeft. Ook wordt de begeleiding op keuzemomenten (denk b.v. aan de sectorkeuze) op prijs gesteld.

Dit alles betekent niet dat we achterover kunnen gaan leunen. Goed onderwijs bieden is een dagelijkse opdracht! Dat onderwijs kan aantrekkelijker worden gemaakt voor uw kind. We mogen op dit specifieke onderwerp een 6,0 noteren en dat is ons eigenlijk te min. Want we zijn niet van de zesjescultuur.

Vandaar dat we komend jaar opnieuw fors inzetten op onderwijsontwikkeling. Docentenscholingen zullen gericht zijn op effectief lesgeven, op het maken van verschil in de klas en op toetsing. Goed onderwijs bieden blijft onze kernopdracht!