donderdag 15 november 2012

Digitaal of schriftelijk aanmelden voor oudergesprek

Geachte ouders / verzorgers,

Op woensdag 28 november a.s.  is er tussen 16.00 – 22.00 uur  gelegenheid om een gesprek te hebben met docenten van uw zoon/dochter. U bent hier woensdag 14 november met een e-mail over geïnformeerd.

Hier onder volgt nog kort even de samenvatting van de wijze van aanmelding:


Wilt u een docent spreken, dan dient u zich van te voren aan te melden. Wij vragen u om uw aanvraag, middels onderstaande link in te sturen.

U kunt zich digitaal aanmelden met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Magister ( u reeds bekend)  via het inlogscherm in Magister op onze website. http://comenius.swp.nl

(gebruikersnaam en wachtwoord die u ook gebruikt om cijfers en/of absenties te bekijken)

Stuur uw aanvraag in voor maandag 19 november  22.00 uur.

De roostermaker maakt van alle gespreksaanvragen een rooster. Vrijdag 23 november   vanaf 13.00 uur kunt u via Magister het rooster bekijken. U logt op dezelfde manier in als bij het aanvragen van de gesprekken. In het rooster kunt u zien hoe laat  u in welk lokaal   verwacht wordt.

Vragen

Voor vragen, zoals bijvoorbeeld over het inloggen, kunt u contact opnemen met onze helpdesk. U kunt een e-mail sturen met uw vraag naar helpdesk@csg-comenius.nl.

Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd over het digitaal aanmelden voor een oudergesprek.

 

Met vriendelijke groet,

 

H.Wesseling ( locatiedirecteur )