woensdag 31 oktober 2012

maandag 29 oktober 2012

Aankondiging Badmintontoernooi klas 1 CSG. Comenius


Donderdag 22 november van 13.00 uur tot 16.00 uur; dus vanaf het 5e lesuur voor klas 1.
We spelen in de sporthal Wiarda op 18 velden; we spelen 1 tegen 1 in de categorie jongens en meisjes.

Opgeven bij je eigen gymdocent(e) voor woensdag 14 november.
De "sportsgroep" uit klas 3 zal meehelpen bij de organisatie en de telling.

donderdag 18 oktober 2012

Familiedag

Familieleden, vrienden en kennissen van onze leerlingen zijn vaak heel nieuwsgierig hoe onze school eruit ziet. Leerlingen willen op hun beurt de binnenkant van onze locatie Esdoorn graag aan andere mensen laten zien.

Om aan deze wens tegemoet te komen, hebben wij een speciale inloopmiddag. Op donderdag 1 november heeft elke leerling in klas 1 en 2  de mogelijkheid om op een zelf te bepalen tijdstip, maar wel tussen 15.30 uur  en 16.30 uur de school aan geïnteresseerden te laten zien. De leerling leidt zelf rond. Er zal dus geen docent meelopen. We stellen de aanwezigheid van in ieder geval één volwassene bij een rondleiding verplicht.

Wij zorgen ervoor dat er op deze dag koffie en thee bij de ingang klaar staat!

dinsdag 16 oktober 2012

vrijdag 12 oktober 2012

Afwezigheid de heer Anjewierden

Meneer Anjewierden wordt vrijdag 12 oktober aan zijn been geopereerd. De details zullen we u besparen, maar het is een ingrijpende operatie. Dit betekent dat hij voor langere tijd afwezig zal zijn. In ieder geval tot de Kerstvakantie.
In week 42 ( van 15 oktober tot en met 19 oktober ) zullen de lessen aardrijkskunde van de heer Anjewierden gestipt worden.Dit betekent dat alle geplande repetities voor de volgende klassen wel gewoon doorgaan: 1A, 1B, 1D, 2B en klas 3 cluster ak. Het rooster moet hier en daar wel aangepast worden. Goed het beeldscherm met de roosterwijzigingen in de gaten houden dus. Na de herfstvakantie worden de lessen vervangen door de heer van der Heide. Hij is de afgelopen 3 jaar o.a. leraar aardrijkskunde geweest aan csg Liudger te Bergum.
Wij wensen hem veel plezier toe op onze school.

woensdag 10 oktober 2012

Afwezigheid mevrouw van der Meulen


Vrijdag 12 oktober stapt mevrouw van der Meulen in het huwelijksbootje. Vanaf vandaag, woensdag 10 oktober, is zij daarom de rest van de week afwezig.

Het spreekt voor zich dat er een aantal lessen uitvallen en dat het rooster hier en daar is aangepast. Het is verstandig om het scherm met de roosterwijzigingen deze week goed in de gaten te houden.

maandag 8 oktober 2012

Ouderavond klas 1


Geachte ouder(s)/verzorger(s),

 
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de tweede ouderavond op maandag 15 oktober a.s. op onze locatie Esdoorn.

De avond zal in het teken staan van het evalueren van de gewenningsperiode en het informeren over de Talentstromen.

vrijdag 5 oktober 2012

Engels leerjaar 1


Beste eerste klassers,

Je kunt online je woordjes, stones en grammatica voor je toetsen extra oefenen.

* Voor woordjes en stones ga je naar: www.esdoorn1.wrts.nl


Hier staan alle woordjes per hoofdstuk en hoofdstuk onderdeel ingevoerd. Je moet hiervoor wel een eigen inlog aanmaken voor wrts. Daarvoor ga je naar www.wrts.nl.

* De methode heeft ook een site waar je extra kunt oefenen met woordjes, stones en grammatica. Ga naar: www.leerling.noordhoff.nl


donderdag 4 oktober 2012

Voorlichting Fier Fryslan

Alle leerlingen uit de klassen 1 t/m 3 krijgen de komende twee weken voorlichting van Fier Fryslan.

De onderwerpen die besproken worden zijn:

Klas 1: Veilig internet en sociale media
Klas 2: Lover Boys
Klas 3: Alcohol en drugs en grensoverschrijdend gedrag

Het doel van deze voorlichting is dat leerlingen informatie krijgen over het onderwerp en hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan.

Alle leerlingen hebben deze week hierover een brief meegekregen.