maandag 16 juli 2018

Start schooljaar 2018-2019

Op maandag 3 september 2018 start het nieuwe schooljaar. Neem op deze dag je schooltas mee, een agenda en de ondertekende bruikleenovereenkomst. Hieronder zie je op welk tijdstip je op school wordt verwacht om je boeken en je lesrooster op te halen:

08.30 uur: klas 1
09.15 uur: klas 2
10.20 uur: klas 3
11.05 uur: klas 4

Dinsdag 4 september is de buitenintroductie klas 1. Leerlingen van klas 2, 3 en 4 die nieuw zijn op onze locatie worden deze dag om 10.30 uur op school verwacht voor hun introductie. Deze introductie duurt tot 11.20 uur.
Alle andere leerlingen zijn deze dag vrij.

Woensdag 5 september starten alle lessen volgens lesrooster

Wij wensen een ieder een fantastische zomervakantie!

Het MAVO team.

Vacature MR ( Leerlinggeleding )

brief vacature MR leerling

zondag 1 juli 2018

Nieuwe locatiedirecteur CSG Comenius

Geachte ouder,
 
Na een uitgebreide sollicitatieprocedure onder leiding van een extern bureau is dhr. M. Giesing voorgedragen als de nieuwe locatiedirecteur Esdoorn/@Forum.  De MR heeft positief geadviseerd op zijn voordracht.
Dhr. Giesing is momenteel locatieleider @Forum a.i. en coördinator leerlingenzorg van CSG Comenius. Hij zal Jan de Vries in het nieuwe schooljaar  gaan opvolgen. De definitieve ingangsdatum wordt nog nader bepaald.
Wij wensen dhr. Giesing heel veel succes in zijn nieuwe functie!
 
Met vriendelijke groet,
 
Hans Wildeboer
College van Bestuur

maandag 2 april 2018

Afscheid de heer Wildeboer

Bij deze informeren wij u dat de heer Hans Wildeboer, College van Bestuur van onze vereniging CVO Noord Fryslân, per 1 juli a.s. is benoemd als bestuurder van het Bornego College. De Raad van Toezicht heeft hem daarmee van harte gefeliciteerd en wenst hem in zijn nieuwe functie veel succes en werkplezier.
De heer Wildeboer heeft zich in de afgelopen 12 jaar met hart en ziel ingezet voor het CVO in het algemeen en voor CSG Comenius in het bijzonder. Voor die inzet en de behaalde resultaten is de Raad van Toezicht hem bijzonder erkentelijk.
De Raad zal op korte termijn een start maken met het proces tot benoeming van een nieuwe bestuurder.
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
 
namens de Raad van Toezicht,

H. Wilbers, voorzitter

dinsdag 12 december 2017

Kerstgala mededeling

Wegens de overweldigende aanmelding voor het kerstgala, is besloten de entreeprijs te verlagen van €4,- naar €3,-.

maandag 11 december 2017

Hoofdluis!

Bij ons op de locatie is hoofdluis geconstateerd. Voor meer informatie klikt u op onderstaande link:

Brief hoofdluis

maandag 27 november 2017

Regiofinale Lego League

Afgelopen zaterdag was het dan zover, de regiofinale van de Lego League. Met een delegatie van 10 leerlingen zijn wij vertrokken naar St. Annaparochie.
Tijdens deze regiofinale moest de robot maar liefst 4x aan het werk met allemaal water gerelateerde missies. Daarnaast werden er ook nog 3 presentaties gegeven, over de robot (technische aspect), de samenwerking en een onderzoek (stop zeevervuiling).

Aan het eind van de dag was er een aantal prijzen te vergeven en ons team is naar huis gegaan met de ‘Presentatie Award’. Ze staken met kop en schouders boven de andere deelnemers uit met hun presentatiekwaliteiten, iets om trots op te zijn dus!