maandag 2 april 2018

Afscheid de heer Wildeboer

Bij deze informeren wij u dat de heer Hans Wildeboer, College van Bestuur van onze vereniging CVO Noord Fryslân, per 1 juli a.s. is benoemd als bestuurder van het Bornego College. De Raad van Toezicht heeft hem daarmee van harte gefeliciteerd en wenst hem in zijn nieuwe functie veel succes en werkplezier.
De heer Wildeboer heeft zich in de afgelopen 12 jaar met hart en ziel ingezet voor het CVO in het algemeen en voor CSG Comenius in het bijzonder. Voor die inzet en de behaalde resultaten is de Raad van Toezicht hem bijzonder erkentelijk.
De Raad zal op korte termijn een start maken met het proces tot benoeming van een nieuwe bestuurder.
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
 
namens de Raad van Toezicht,

H. Wilbers, voorzitter

dinsdag 12 december 2017

Kerstgala mededeling

Wegens de overweldigende aanmelding voor het kerstgala, is besloten de entreeprijs te verlagen van €4,- naar €3,-.

maandag 11 december 2017

Hoofdluis!

Bij ons op de locatie is hoofdluis geconstateerd. Voor meer informatie klikt u op onderstaande link:

Brief hoofdluis

maandag 27 november 2017

Regiofinale Lego League

Afgelopen zaterdag was het dan zover, de regiofinale van de Lego League. Met een delegatie van 10 leerlingen zijn wij vertrokken naar St. Annaparochie.
Tijdens deze regiofinale moest de robot maar liefst 4x aan het werk met allemaal water gerelateerde missies. Daarnaast werden er ook nog 3 presentaties gegeven, over de robot (technische aspect), de samenwerking en een onderzoek (stop zeevervuiling).

Aan het eind van de dag was er een aantal prijzen te vergeven en ons team is naar huis gegaan met de ‘Presentatie Award’. Ze staken met kop en schouders boven de andere deelnemers uit met hun presentatiekwaliteiten, iets om trots op te zijn dus!vrijdag 10 november 2017

SAQI

In de komende twee weken vullen alle leerlingen van de eerste en de derde klassen de SAQI (School Attitude Questionnaire Internet) in. Bij de afname wordt de computer gebruikt. Graag informeren we u hierover in deze brief.

Het is voor ons, als school, en voor u, als ouder(s)/verzorger(s), erg belangrijk om te weten hoe een leerling de schoolgang beleeft. Wij proberen de mate en wijze van  begeleiding van een leerling hierop zo goed mogelijk af te stemmen.

Een instrument, dat ons hierover duidelijke informatie kan geven, is de SAQI. Deze lijst bestaat uit een aantal vragen over negen onderwerpen. Deze hebben te maken met school en met de leerling zelf. De onderwerpen passen binnen drie hoofdonderwerpen:


Brief ouders SAQI

Cabaretvoorstelling Zeven Sloten

Op vrijdag 17 november is er voor klas 2 een bijzondere cabaretvoorstelling georganiseerd.         Deze voorstelling zal over het belang van veiligheid in het verkeer gaan. Welke keuzes kun je het beste maken?

Brief ouders "Zeven Sloten"

vrijdag 3 november 2017

Uitslag verkiezing leerlinggeleding MR

Op 30 en 31 oktober 2017 vond de verkiezing voor één plaats in de leerlinggeleding van de MR van CSG Comenius plaats. Er zijn in totaal 251 stemmen uitgebracht. De uitslag is als volgt:
 
- Diederik Jurres : 33 stemmen
- Julia Kool: 100 stemmen
- Abigail Okunghae: 83 stemmen
- Agnes Veldman: 35 stemmen
 
Dit betekent dat Julia Kool gekozen is als 4e lid van de leerlinggeleding van de MR van CSG Comenius.
Alle kandidaten worden vriendelijk bedankt voor hun deelname.
 
Namens de verkiezingscommissie van de MR,